Wacana Naratif Malaysia oleh Razan Rose’

Razan

SIRI PEMBENTANGAN HANG NADIM

Landskap Melayu: Mencitra Peribadi Bangsa

Penyampai: Razan Rose’, Universiti Sains Malaysia (USM)
Masa: 10 pagi – 12:00 tengahari
Tarikh: 28 November 2019
Tempat: Bilek Mesyuarat IKMAS
Semua dijemput hadir

Dalam tahun-tahun 30-an di Tanah Melayu, banyak kedengaran anjuran-anjuran supaya orang Melayu kembali kepada “pekerjaan asal” mereka iaitu bertani; di belakangnya ada rangsangan ekonomi yang jelas misalnya membabitkan hal-hal pemilikan tanah serta pemberdayaan ekonomi orang Melayu. Saranan sebegini lazimnya disulami dengan pernyataan dan perlambangan yang mengisyaratkan kewujudan suatu keadaan azali bagi orang Melayu. Dalam erti kata, pertanian dianggap, serta diperlihatkan, sebagai pekerjaan turun-temurun orang Melayu dan seterusnya membentuk sebahagian daripada teras Kemelayuan. Di sini, pekerjaan beroleh peranan baru sebagai penanda identiti; dan ia tidak hadir secara bersendirian melainkan menempati sebuah persekitaran khusus, lengkap dengan sifat-sifatnya tersendiri, yang kemudiannya mempengaruhi pembudayaan manusia yang menempatinya. Pertautan kerja-persekitaran-budaya membentuk unsur teras yang menjadi sandaran terhadap identiti kelompok yang terangkum, serta memperoleh maknanya, dalam pemberdayaan landskap secara bersama. Justeru, landskap ditanggapi sebagai suatu ruang di mana cita sosial dan persejarahan diluah, diterbit, dan digunakan oleh individu yang mengikat diri mereka kepada landskap tersebut di mana identiti ditemukan, mengeras, dan terjelma dalam suatu representasi nyata bernama komuniti. Makalah ini menanggapi pembentukan identiti Melayu–Kemelayuan tahun-tahun 30-an yang dicitrakan lewat pemaparan landskap khusus orang Melayu dalam imej-imej visual yang terpilih.

Pendaftaran:Categories: Kegiatan, Wacana

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: