Miskin Bandar: Kesalingterkaitan Ekonomi dan Sosial

Miskin bandar, meskipun ini adalah topik penting, malangnya kurang mendapat perhatian serius. Bukti yang paling ketara ialah ketiadaan suatu dasar yang jelas dan konsisten dalam mengatasi keadaan ini. Malah, isu semakin genting apabila terdapat deretan isu sosial lain yang berkait rapat dengan isu ekonomi kalangan miskin bandar seperti hubungan kejiranan, kualiti pendidikan, peluang pekerjaan, kekurangan kemudahan awam dan sebagainya.

Secara faktanya, isu miskin bandar yang kerap timbul kebelakangan ini, adalah berdasarkan kepada Paras Garis Kemiskinan (PGK) yang terbaru, yakni keluarga dengan nilai pendapatan sebanyak RM2,150 sebulan juga sudah dikategorikan sebagai miskin bandar. Dengan kos sara hidup yang tinggi, pendapatan dengan nilai sedemikian sangatlah tidak mencukupi bagi mereka menyara kehidupan sekeluarga. Dalam hal ini, kemiskinan bandar ini bersifat dinamik, di mana terdapat beberapa faktor pembolehubah yang mendorong keadaan ini.

Pertamanya, permasalahan yang menimbulkan keadaan miskin bandar adalah hasil daripada ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Tatkala negara kita sedang mengalami fasa pembangunan dalam dekad-dekad sebelumnya, maka ramai warga yang tinggal di luar bandar berhijrah kepada kawasan bandar dengan harapan untuk mengubah taraf kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Dalam kata lain, fenomena penghijrahan ini dinamakan sebagai mobiliti sosial.

Namun begitu, dasar kerajaan yang menggalakkan penghijrahan besar-besaran ini tidak mengambil kira beberapa kesan jangka masa panjang terutamanya yang melibatkan beberapa dampak sosial seperti persoalan keselamatan, pendidikan dan kemudahan awam. Sebagai contoh, kawasan rumah pangsa kos rendah mempunyai kadar jenayah seperti kes-kes kecurian dan kerosakan harta benda peribadi mahupun awam yang tinggi. Ini berlaku akibat ketiadaan peruntukkan untuk menangani perkara ini. Maka adalah suatu kesilapan yang besar, sekiranya tumpuan dan galakan penghijrahan hanya disudutkan kepada aspek ekonomi semata-mata sehingga mengabaikan aspek sosialnya.

Seterusnya, keduanya, penghijrahan beramai-ramai ini juga menimbulkan persoalan baru iaitu kebolehcapaian ekonomi. Ini melibatkan akses kepada peluang pekerjaan, kemudahan awam, dan akses kesihatan. Ketidakbolehcapaian ini, dalam sedar tak sedar, telahpun memburukkan lagi permasalahan pertama sehingga melebarkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Misalnya, kita dapat perasan betapa apabila ramai warga luar bandar berhijrah ke bandar maka wujudnya ketidakseimbangan antara keperluan dan pembekalan tenaga kerja di bandar. Ini berlaku lantaran kekurangan peluang pekerjaan kepada mereka yang bersesuaian dengan taraf pendidikan dan kemahiran.

Sudah tentu, kita akui bahawa pada tahun 1970an sehingga tahun 2000 penghijrahan besar-besaran ke bandar adalah disebabkan pembangunan perindustrian. Kepesatan pembangunan yang berpusat di bandar ini telahpun menyediakan peluang pekerjaan yang melimpah seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh itu, penghijrahan yang beramai-ramai ini membawa kepada keterbatasan peluang pekerjaan ekoran kuota kerja yang terhad. Lantas, pihak industri terpaksa meletakkan keperluan kemahiran dan pendidikan yang lebih tinggi bagi menangani perkara ini. Ini akhirnya mendorong kepada ketidakbolehcapaian peluang pekerjaan untuk mereka yang tidak mempunyai kemahiran dan pendidikan pada tahap yang dikehendaki.

Dalam konteks ini, maka pendidikan sebenarnya memainkan penting bagi memenuhi tuntutan pekerjaan dan menggalakkan mobiliti sosal. Namun, disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak begitu baik, maka masyarakat terpaksa mengubah keutamaan daripada pendidikan kepada pekerjaan. Perubahan keutamaan ini, meskipun ibarat kais pagi makan pagi, sememangnya boleh memberi sedikit kelegaan sementara demi memastikan terdapat makanan di atas meja setiap hari.

Sebagai fenomena sampingan, maka tidak hairanlah jika kita melihat remaja yang berumur 15 tahun ke atas tidak lagi bersekolah dan memilih untuk bekerja seperti di bengkel motorsikal dan kedai makan. Hal yang perlu kita sedar ialah masyarakat miskin bandar kebanyakannya tidak mampu untuk menuntut lebih daripada yang sedia ada kerana bergelut memastikan keperluan asas mereka dahulu.

Walau bagaimanapun, dalam segala keterbatasan ini, tetap sahaja ada kalangan miskin bandar yang masih mampu menghantar anak- anak mereka ke sekolah. Malangnya, kalangan ini tidak pula dapat memastikan kualiti pendidikan yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh cabaran dari sudut kewangan yang mana memerlukan mereka untuk berbelanja lebih bagi mendapatkan kemudahan teknologi seperti komputer riba dan akses internet. Mutakhir ini, keadaan ini menjadi lebih buruk apabila ibu bapa ini terpaksa memberhentikan persekolahan anak-anak mereka akibat daripada hilangnya sumber pendapatan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) tempoh hari.

Ini belum termasuk lagi wujudnya perbezaan kelas dan status antara pelajar sekolah yang berasal dari keluarga yang berkemampuan dengan masyarakat miskin bandar. Perbezaan ini wujud kerana mereka dihantar ke sekolah yang sama.

Kita dapat melihat terdapat kalangan miskin bandar yang tidak dapat menghantar anak-anak mereka untuk menyertai program-program ko-kurikulum yang memerlukan kos kewangan tambahan yang bukan sedikit. Ini tidak termasuk lagi dengan kelengkapan unit beruniform yang kita sedia maklum berharga lebih RM100 seunit. Hal ini menyebabkan anak-anak miskin bandar tersisih, terutamanya dalam keadaan kelas yang padat, dengan kapasiti boleh mencecah 50 pelajar. Tidak seperti rakan-rakan lain yang berkemampuan untuk menyertai program-program berfaedah pada hujung minggu, mereka sebaliknya menghabiskan masa tersebut dengan membantu ibu bapa masing-masing berniaga dan ada juga yang tidak terlepas daripada melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak berfaedah.

Akibat rantaian keadaan ini, akhirnya kualiti pendidikan yang mereka terima tidak sempurna serta mereka juga tidak dapat menguasai banyak kemahiran, pengetahuan dan tumpuan pembelajaran yang setara dengan rakan-rakan yang berasal daripada keluarga yang lebih berkemampuan.

Kesimpulannya, kehidupan di bandar menuntut suatu masyarakat yang aktif dan produktif, dengan sistem sokongan menyeluruh daripada kerajaan dan masyarakat. Justeru itu, program pembangunan masyarakat miskin bandar perlulah diperbanyakkan bagi menggalakkan mereka menjadi masyarakat yang mampu bermandiri. Dalam kata lain, keupayaan untuk bermandiri ini hadir dengan melihat sesuatu dasar dan inisiatif bukan daripada aspek ekonomi semata sehingga mengabaikan aspek sosialnya pula.

Dalam keadaan masyarakat dan dunia yang makin kompleks, maka sosial dan ekonomi adalah saling berkait yang mana setiap jalan penyelesaian yang melibatkan dasar dan inisiatif memerlukan suatu kajian yang mendalam terlebih dahulu. Kesilapan tumpuan semasa dekad-dekad pembangunan dan penghijrahan bandar/luar-bandar sebelum ini tidak wajar diulangi kembali. Bayangkan sahaja, sekiranya setiap dasar diperhatikan baik-baik terlebih dahulu, kita mungkin boleh membangun dengan lebih pesat dengan kualiti yang lebih tinggi.

Malangnya, kesempatan ini telahpun terlepas, selain kita kini terpaksa menanggung pula kesan daripada kepincangannya. Puncanya: kegagalan kita memperhatikan masalah rantaian ekoran keadaan kesalingterkaitan antara aspek sosial dengan aspek ekonomi. Kesannya ini tidak dirasakan ketika dasar tersebut mula dilaksanakan, sebaliknya dirasakan bertahun-tahun kemudian oleh generasi mendatang.

Esei ini ditulis secara bersama oleh Muhammad Ikmal Nizam Bin Abd Raman, Adhura Husna Binti Farouk Izwan dan Dhevann Raj Ramalingam. Esei ini merupakan sebahagian daripada projek “Transformasi Sosioekonomi dan Kesatuan Nasional” anjuran Merdeka Center, Team Selangor, Naratif Malaysia, MyPJ, Gerakan Pembebasan Akademik, Persatuan Kenduri-Kendara Desa Mentari, Persatuan Kenduri-Kendara Blok 3 Kampung Lindungan dan Cultural Harmony Camp Youth.Categories: Rencana

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: