Asal Usul PTPTN dan Hutang Pinjaman Pendidikan Tinggi

Fenomena graduan berhutang adalah satu cabaran unik yang menghadapi generasi kini. Belum saja mendapat slip gaji yang pertama, hampir separuh daripada graduan kolej dan universiti sudah menanggung hutang pendidikan 5-angka. Kementerian Pendidikan pernah menjawab dalam Dewan Rakyat bahawa purata hutang seorang peminjam PTPTN daripada IPTA adalah sebanyak RM 17, 759.10 manakala bagi peminjam PTPTN daripada IPTS adalah RM 32, 722.38.[1] Namun demikian, oleh kerana angka purata tersebut adalah berdasarkan purata pinjaman dari tahun 1997 sehingga 2017, purata hutang yang ditanggung graduan pada masa sekarang adalah lebih tinggi selepas mengambil kira peningkatan yuran dan kos sara hidup. Sejak ditubuhkan pada Julai 1997, PTPTN telah meluluskan 3,002,790 pinjaman melibatkan pengeluaran pinjaman sebanyak RM55.16 bilion.[2]

Pada 14 April 2012, gerakan mahasiswa yang terdiri daripada pelbagai kumpulan menyertai demonstrasi jalanan yang dianjurkan Solidariti Mahasiswa Malaysia (SMM). Mereka berarak di ibu kota negara dan menuntut supaya kerajaan memberikan pendidikan percuma dan memansuhkan PTPTN. Kumpulan mahasiswa tersebut kemudiannya mengambil giliran berkhemah di Dataran Merdeka selama 14 hari.[3] Sejak peristiwa tersebut, boleh dikatakan PTPTN telah menjadi satu isu nasional yang sering dibincangkan di wacana awam, dibahaskan di Parlimen, dan dirunding dalam kalangan parti politik ketika mereka merangka manifesto pilihanraya. Tapi dari mana datangnya PTPTN dan pinjaman pendidikan tinggi?

Asal usul PTPTN

Idea untuk mewujudkan sebuah tabung pendidikan tinggi pertama kali diumumkan di Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 1995. Ketika menggulung usul pendidikan di PAU, Najib Razak yang pada ketika itu Naib Presiden UMNO dan Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa kerajaan bakal menubuhkan sebuah tabung pendidikan nasional untuk membantu pelajar bumiputera melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS).[4]

Dalam ucapannya, Najib berkata bahawa kadar kemasukan bumiputera ke institusi pendidikan swasta tidak memuaskan dan tabung pinjaman pendidikan dapat menaikkan bilangan pelajar bumiputera di IPTS. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan kebimbangan perwakilan Umno mengenai dasar pengkorporatan IPTA yang bakal dilaksanakan dan dijangka akan menyebabkan kenaikan yuran.

Menilai dari pengumuman Najib serta laporan media sekitar tahun 1995-1997, terdapat dua rasional kewujudan PTPTN pada peringkat awal. Dari sudut IPTA, pembuat dasar menjangka pinjaman pendidikan dapat mengurangkan (cushioning) impak dari pengkorporatan universiti. Impak yang dimaksudkan adalah peningkatan yuran hasil daripada universiti yang mahu dijadikan lebih berorientasi komersil[5] dan juga perubahan sikap kerajaan yang mahu menghapuskan “sindrom kebergantungan.” Mengikut Najib (dan ini juga pandangan Perdana Menteri ketika itu, Dr Mahathir Mohamad), ia merupakan satu beban kepada kerajaan yang hendak mengurangkan perbelanjaan awam (public spending) dan pemberian biasiswa secara beransur-ansur.[6]

Dari sudut IPTS, pinjaman pendidikan menjadi perangsang untuk membangunkan industri pendidikan tinggi swasta tempatan. Kerajaan pimpinan Mahathir berhasrat mengurangkan perbelanjaan awam, maka industri IPTS tempatan harus dibangunkan untuk menampung permintaan yang meningkat. Berbanding dengan pembinaan IPTA yang baru, atau pemberian biasiswa kepada pelajar untuk sambung pengajian di luar negara, peruntukan pinjaman untuk belajar di IPTS adalah cara yang lebih efisien untuk mencapai matlamat itu. Selain itu, kerajaan turut memperkenalkan skim simpanan pendidikan selari dengan matlamat mengalakkan individu untuk bertanggungjawab melakukan perancangan dalam membiayai pendidikan tinggi anak-anak.

Pada Perhimpunan Agung UMNO 1997, Najib mendakwa bahawa pendaftaran Bumiputera di IPTS hanya sekitar 5% kerana majoriti telah mendapat tempat di IPTA atau melanjutkan pelajaran ke luar negara atas biasiswa kerajaan. Ketua Pemuda UMNO pada ketika itu, Ahmad Zahid Hamidi, mencadangkan sistem kuota di IPTS untuk Bumiputera, tetapi Najib (Menteri Pendidikan) menolak cadangan itu. Sebaliknya, dia mengatakan pinjaman pendidikan adalah jalan penyelesaian yang lebih sesuai kerana isu pembiayaan adalah penghalang utama bagi Bumiputera untuk mendaftar di IPTS.[7] Menurutnya, “Yang tinggal pada masa ini ialah pelajar bumiputera yang mempunyai penca[aian akademik yang rendah [nota penulis: maka kurang kelayakan memasuki IPTA berbanding bumiputera lain yang lebih berdaya saing], dengan kemampuan [kewangan] yang terbatas mereka gagal memasuki IPTS kerana mereka perlu menyediakan perbelanjaan yang tinggi. Oleh itu, bukan soal mengenai perlunya sistem kuota diperkenalkan di IPTS tetapi lebih kepada keperluan menyediakan dana kewangan yang besar bagi membolehkan bumiputera yang tidak mendapat tempat di IPTA atau luar negara meneruskan pelajar di IPTS.”[8] Dapat dilihat di sini bahawa antara rasional penubuhan PTPTN adalah untuk memudahkan Bumiputera memasuki IPTS, tetapi dasar yang dilaksanakan kemudiannya agak tersasar daripada matlamat ini. Hal ini kerana majoriti besar penerima PTPTN pada 10 tahun pertama adalah daripada IPTA.[9] Tambahan pula, dasar pinjaman untuk pelajar IPTS yang asalnya khusus untuk bumiputera sahaja kemudiannya diabaikan.

Tahun 1997 adalah tahun kelahiran PTPTN. Rang undang-undang menubuhkan perbadanan tersebut diluluskan oleh Parlimen pada bulan Mei. Pada bulan October, Ahmad Husni Hanadzlah (bakal Menteri Kewangan II) diumumkan sebagai pengerusi PTPTN yang pertama, manakala pengarah Institut Pembangunan dan Keusahawanan Universiti Utara Malaysia (UUM), Sudin Haron, dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif.

Pada peringkat permulaan, PTPTN hanya mempunyai seramai 33 kakitangan dan mendapat peruntukan pertama sebanyak RM 100 juta dalam Belanjawan 1997 yang dibentangkan Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim.[10] Kini PTPTN mempunyai seramai 1,387 kakitangan[11] dan memerlukan lebih kurang RM 3 billion setiap tahun untuk memberikan pinjaman kepada para pelajar[12], dan tambahan RM 1.7 billion untuk membayar faedah pinjaman.[13] Dari tahun 1997 sehingga 2002, PTPTN menerima peruntukan geran dari kerajaan. Mulai tahun 2003, PTPTN meminjam dari institusi kewangan – mulanya dari KWSP dan KWAP, kemudiannya dari bank komersil melalui penerbitan sukuk yang dijamin kerajaan. Dalam erti kata lain, model PTPTN kini adalah “meminjam untuk memberikan pinjaman.” Kadar faedah yang dikenakan oleh institusi kewangan terhadap PTPTN melebihi kadar faedah yang dikenakan oleh PTPTN terhadap peminjam, dan ini turut menjejaskan situasi kewangan PTPTN. 

Ketika ia mula beroperasi, PTPTN hanya memberi pinjaman kepada pelajar di 11 IPTA (Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaya, Universiti Utara Malaysia, Universiti Perguruan Sultan Idris, dan Institut Teknologi MARA) dan 3 IPTS milik syarikat GLC (Universiti Telekom, Universiti Petronas, dan Universiti Tenaga Nasional).[14] Pada peringkat awal, hanya pelajar Bumiputera sahaja boleh mendapat pinjaman pendidikan untuk belajar di IPTS. Penerima pinjaman PTPTN batch pertama adalah seramai 9,091 pelajar yang mendapat RM 1,500 setahun (untuk IPTA) dan RM 4,000 setahun (untuk IPTS).[15]

Ia juga mendiskriminasi antara pelajar sains dan pelajar sastera. Pelajar yang menuntut bidang sains dan teknologi mendapat pinjaman yang lebih tinggi, dikenakan kadar faedah yang lebih rendah (2% berbanding pelajar sastera yang dikenakan faedah 4%), dan menikmati tempoh bayaran balik yang lebih panjang (tambahan lima tahun berbanding pelajar sastera). Pelajar sains dan teknologi turut menerima elaun RM 500 khas untuk membeli bahan atau peralatan yang diperlukan. Mengikut Najib, dasar ini selari dengan kehendak kerajaan untuk melahirkan lebih banyak graduan dalam bidang tersebut. Kadar faedah 4% telah diturunkan secara beransur-ansur berikutan protes daripada mahasiswa dan golongan agamawan yang berhujah bahawa sepatutnya tidak ada unsur riba dalam pinjaman pendidikan. Kini faedah pinjaman (yang dijenamakan semula sebagai kos ujrah) adalah 1% untuk menampung kos operasi.

Ketika PTPTN masih dalam peringkat perbincangan, terdapat laporan menteri berkata bahawa para pelajar harus mula membayar hutang pendidikan enam bulan setelah mereka mula bekerja.[16] Namun apabila PTPTN mula beroperasi, menteri mengumumkan bahawa pinjaman harus mula dibayar bermula dari enam bulan setelah tamat pengajian atau enam bulan setelah memulakan pekerjaan, mana yang lebih dulu. Walaupun ini butiran yang terperinci, ia adalah perubahan yang signifikan terutamanya pada zaman ini dimana graduan sukar mendapat kerja, apatah lagi kerja tetap yang mempunyai gaji yang setimpal dengan kos sara hidup. Walaupun kekurangan data yang reliable, kita boleh membuat andaian berdasarkan Kajian Pengesanan Graduan (TRACER) yang dikendalikan Kementerian Pendidikan/Kementerian Pendidikan Tinggi. Dari tahun 2013 hingga 2017, didapati bahawa lebih kurang 30% graduan ijazah pertama belum mendapat pekerjaan pada waktu berkonvo.[17] Kesukaran mendapat pekerjaan juga boleh diekstrapolasi daripada kajian Lee Hwok Aun dan Muhammed Abdul Khalid yang melakukan eksperimen permohonan perkerjaan.[18] Mereka menghantar 3,012 “resume” dan secara keseluruhannya hanya mendapat 396 “callback” (13.1%) untuk hadir sesi interviu. Bukan dapat kerja, tapi peluang untuk dipanggil sesi temuduga pun hanya satu daripada 10 pemohon sahaja yang berjaya mendapat panggilan. Namun begitu, PTPTN telah melanjutkan “grace period” kepada setahun selepas tamat pengajian.[19]

Terdapat satu kemusykilan tentang mekanisme pembayaran balik. Pada bulan Disember 997, Timbalan Menteri Kewangan Dr Affifuddin Omar telah mengemukakan Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan No. 2) untuk membenarkan LHDN memotong gaji graduan untuk menyelesaikan hutang pendidikan.[20] Hal ini demikian kerana kerajaan tidak hendak mengulangi “kesilapan” dalam pinjaman lain seperti pinjaman MARA dimana mereka menghadapi masalah mengutip semula pinjaman yang diberikan. Namun demikian, potongan gaji berjadual dan mandatori melalui LHDN tidak pernah direalisasikan. Dalam sebuah interviu bersama seorang mantan ketua setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Dr Zaini Ujang, beliau memaklumkan tentang salah satu perbincangan untuk melibatkan LHDN dalam kutipan hutang PTPTN, tetapi LHDN mengenakan caj yang tinggi.[21]

Satu lagi keputusan yang dibuat adalah PTPTN tidak menetapkan amaun pinjaman berdasarkan yuran. Sebaliknya, PTPTN ada amaun maksima yang tetap. Hal ini kerana perbadanan tersebut tidak mahu IPT, terutamanya IPTS, menaikkan yuran sesuka hati untuk mengaut keuntungan dari pelajar dan PTPTN.[22]

Setelah soal teknikal dan pengurusan dimuktamadkan, PTPTN mula mengedar borang pinjaman kepada IPT pada 24 Disember 1997. Liputan berita mengandungi petanda ataupun harbinger tentang masalah-masalah yang bakal melanda perbadanan tersebut. Di UPM, hampir 3,000 pelajar tersesak dan berbaris panjang di kaunter HEP sejak pukul 7 pagi, dan hampa apabila borang tidak mencukupi. Menurut seorang pegawai universiti, “Apabila kaunter dibuka pada pukul 8 pagi, borang itu habis diedarkan setengah jam kemudian. Kami terpaksa mengambil sebanyak 2,000 naskhah lagi borang di PTPTN dan mengedarnya kepada pelajar mulai pukul 2 petang. Ia habis diedarkan pada 2:45 petang.”[23] Adegan yang sama berlaku di IPT yang lain. Sehari kemudian, PTPTN menerangkan bahawa borang pinjaman boleh dibuat salinan, maka pelajar tidak perlu berbaris panjang dan pihak IPT juga tidak perlu ulang-alik ke pejabat PTPTN untuk mendapatkan borang pinjaman. Keadaan kelam-kabut pada hari pelancaran pengedaran borang pinjaman ini menunjukkan dua perkara: pertamanya, pihak pembuat dasar termasuklah Kementerian Pendidikan, pihak PTPTN, dan pihak IPT silap memandang rendah permintaan (vastly underestimate the demand) dari kalangan pelajar. Ini kemudiannya membawa kepada beberapa perubahan dasar. Kedua, prosedur dan komunikasi antara PTPTN, IPT dan pelajar masih belum diperkemaskan. Masalah ini berlanjutan selama beberapa tahun dimana adanya pelajar yang mendakwa lambat mendapat wang pinjaman yang diluluskan, atau terdapatnya pihak IPT (terutamanya swasta) yang mengambil kesempatan dalam kelonggaran prosedur untuk mengenakan yuran tambahan dan memotongnya dari wang pinjaman sebelum menyalurkan saki-baki kepada pelajar.

Setakat ini kita berbicara mengenai rasional dan kronologi penubuhan PTPTN. Tetapi kita tidak boleh memisahkan kewujudan PTPTN daripada fenomena dan ideologi pada zaman itu. Sebenarnya rasional untuk mewujudkan pinjaman pendidikan berkaitrapat dengan satu kerangka dasar yang lebih besar, yang meninggalkan kesan jangka panjang pada tadbir urus negara, iaitu Malaysia Inc.

Malaysia Inc: Antara logik neoliberal dan agenda Melayu

Pentadbiran Mahathir Mohamad yang pertama (1981-2003) memperkenalkan Malaysia Incorporated Policy pada tahun 1981. Ia dikenali sebagai Malaysia Inc dan bertujuan untuk mendorong kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta.

Malaysia Inc boleh dianggap sebagai detik permulaan neoliberalisme dalam Malaysia. Berbeza dengan beberapa pandangan yang mengaitkan perkembangan neoliberalisme di Malaysia dengan fenomena yang sama di peringkat antarabangsa yang dipacu oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan[24], Malaysia sebenarnya adalah antara negara yang paling awal melancarkan dasar penswastaan.[25] Dalam erti kata lain, neoliberalisme di Malaysia adalah proses yang didorong oleh kepentingan khusus dan dilakar mengikut konteks tempatan.[26] Walaupun terdapat inspirasi dari Japan Inc dan konglomerat Korea Selatan, Malaysia Inc mempunyai ciri-ciri yang mandiri.

Neoliberalisme menekankan persaingan, produktiviti, dan individualisme. Dari satu sudut pandangan, ia boleh dikatakan mirip Darwinisme sosial; yakni persaingan dalam pasaran bebas antara individu untuk mewujudkan golongan “survival of the fittest.” Dalam pemikiran Mahathir, Darwinisme sosial tidak bercanggah dengan nasionalisme Melayu.[27] Memetik analisis dari Khoo Boo Teik, ahli akademik yang telah menghasilkan dua buah biografi tentang bekas Perdana Menteri itu, Mahathir menganggap orang Melayu perlu meningkatkan daya saing (competitiveness) untuk mencapai kedudukan dan kapasiti yang sama dengan kapitalis Cina dan pemodal asing.

Ilham Mahathir mewujudkan Malaysia Inc adalah satu perubahan dasar yang membezakan pentadbiran beliau dari yang sebelumnya. Pentadbiran Tunku Abdul Rahman cenderung ke arah urus tadbir liberal, kurang menekankan distributive policies, dan akibatnya adalah jurang pendapatan yang kian melebar.[28] Pentadbiran Tun Abdul Razak pula menekankan state expansionism; yakni meluaskan peranan kerajaan dalam ekonomi. Visi Razak dirumuskan dalam pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang mahu mengurangkan ketaksamaan (inequality) melalui penglibatan aktif dari sektor awam.

Boleh dikatakan kesinambungan visi Razak itu ada pada Mahathir, tapi dengan satu kelainan: Mahathir lebih optimis tentang peranan pasaran dan percaya bahawa untuk mengatasi masalah “kemunduran” orang Melayu, mereka perlu meningkatkan daya saing dalam kapitalisme. Ini berbeza dengan Razak yang lebih kritikal terhadap kapitalisme. Malah ketika belajar di Britain, Razak pernah menjadi ahli Parti Buruh dan Fabian Society.[29]

Bagi Mahathir pula, dia mahu orang Melayu menyesuaikan diri dan berjaya bersaing dalam sistem kapitalisme. Berbeza dengan diagnosis Syed Hussein Alatas dalam buku Mitos Pribumi Malas,Mahathir tidak melihat kapitalisme sebagai sistem yang memundurkan orang Melayu. Sebaliknya, ia adalah jalan keluar daripada kemunduran Melayu dan kebergantungan pada kerajaan. Meminjam kata-kata daripada Khoo Boo Teik, “capitalism as liberation.”

Untuk mencapai matlamatnya, Mahathir bakal mengubah ideologi masyarakat dan tadbir urus kerajaan. Lanjutan daripada Malaysia Inc, pada 1983, Mahathir mengumumkan dasar penswastaan ​​sebagai polisi rasmi untuk mengurangi peranan kerajaan dalam ekonomi, memotong perbelanjaan awam (public spending), dan meluaskan peranan pasaran dalam kegiatan ekonomi negara.[30]

Penciptaan kelas kapitalis Melayu adalah penting untuk Mahathir. Untuk menjayakan rancangan tersebut, kerajaan akan memberi ruang kepada sektor swasta yang dipimpin kelas kapitalis Melayu. Mengikut Khoo lagi, Malaysia Inc adalah satu “post-NEP alliance between the state and capital…in which Malay capital could play a major role.[31]” Ini sekali gus mencapai dua matlamat: pembangunan ekonomi mengikut logik neoliberal (liberalisasi pasaran, penswastaan, penekanan terhadap daya saing), dan pencapaian agenda nasionalisme Melayu seperti yang difahami oleh Mahathir (mengeluarkan mereka daripada kemunduran dan kebergantungan).

Malaysia Inc dan pinjaman pendidikan tinggi

Di mana letaknya PTPTN dalam kerangka besar Malaysia Inc? Ketika memperkenalkan tabung pinjaman pendidikan tinggi, Najib sendiri merujuk kepada pelan kementeriannya sebagai projek “Malaysia Inc in education.”[32] Dalam ucapannya kepada Harvard Clubs in Asia pada tahun 1996, Najib menjemput universiti luar negara dan institusi tempatan untuk mengambil bahagian dalam projek itu dengan membina kampus cawangan atau universiti swasta.

Pengaruh kerangka Malaysia Inc dalam penubuhan PTPTN dan penswastaan industri pendidikan tinggi turut diakui oleh Dr Zaini, mantan ketua setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi. Beliau merupakan pegawai kepada Menteri Pendidikan sewaktu kementerian itu mengusahakan penubuhan PTPTN dan pengkorporatan Universiti Malaya dibawah pimpinan Najib. Menurutnya, “Fokus masa tu memang membiayai private universities and colleges. Sebab we want to depart from government institutions. Kalau tidak, kerajaan kena buat lagi 100 universiti. Dan sekarang ini terlampau banyak private pula. Kita sengaja menjadikan PTPTN untuk IPTS berkembang…Mahathir lebih capitalistic at that time. Itu semua Malaysia Inc punya idea. You share the responsibility (and) burden of the government. So Mahathir put that in Malaysia Inc’s perspective.[33]

Kerangka besar Malaysia Inc mempunyai implikasi jangka masa panjang kerana ia telah mengubah wajah, ideologi, dan urus tadbir kerajaan dalam pelbagai bidang termasuklah bidang pendidikan tinggi melalui liberalisasi.[34]  Malaysia Inc merupakan kerangka dasar besar yang menyediakan asas dan mengartikulasikan motif untuk dasar-dasar lain seperti pinjaman pendidikan.

Kita dapat melihat logik neoliberal yang sama dalam kerangka Malaysia Inc dan dasar pinjaman pendidikan tinggi. Ringkasnya, dasar neoliberal mengurangkan perbelanjaan awam, mengecilkan peranan kerajaan dan mengubah hubungan antara warganegara dan kerajaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ong Ai Hwa dalam buku Neoliberalism as Exception:

“Neoliberal policies of “shrinking” the state are accompanied by a proliferation of techniques to remake the social and citizen subjects…the neoliberal subject is therefore not a citizen with claims on the state but a self-enterprising citizen-subject who is obligated to become an “entrepreneur of himself or herself.”[35]

Maka penubuhan PTPTN dalam kerangka Malaysia Inc boleh dirumuskan demikian: Kerajaan mengurangkan perbelanjaan awam, mengkomersilkan universiti awam (IPTA), dan mengalihkan sebahagian tanggungjawab mengembangkan pendidikan tinggi kepada sektor swasta (IPTS). IPT, terutamanya IPT swasta dan kampus cawangan luar negara, memerlukan sejumlah pelajar untuk mengaut keuntungan dan kekal beroperasi. Tanpa ada pinjaman, tidak akan mencukupi bilangan pelajar yang mendaftar kerana eksploitasi yuran. Pinjaman pendidikan tinggi adalah lynchpin ekosistem ini.

Walaupun PTPTN bukan badan pertama yang menawarkan pinjaman pendidikan (institusi lain seperti MARA juga ada menyediakan pinjaman pendidikan), PTPTN adalah aktor utama yang menyumbang kepada massification industri pendidikan tinggi melalui hutang pinjaman pendidikan.

Tidak dinafikan bahawa pinjaman pendidikan telah membolehkan ramai mahasiswa dan mahasiswi menyambung pendidikan tinggi, terutamanya daripada keluarga berpendapatan rendah. Dari tahun 2014 hingga 2018, majoriti peminjam PTPTN (55%) adalah daripada kumpulan B40.[36]

Kendati begitu, pinjaman pendidikan umpama pedang dua mata yang boleh mendatangkan mudarat kepada peminjam. Hakikatnya, ramai graduan terperangkap dalam hutang. Mengikut Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) yang ditubuhkan Bank Negara, hutang pinjaman pendidikan tinggi adalah hutang kedua paling lazim ditanggung oleh orang dewasa yang bekerja dalam lingkungan umur 20-29.[37] Laporan kajian pengesanan graduan turut mendapati bahawa sekitar separuh daripada graduan belum bekerja membiayai pendidikan mereka melalui PTPTN.[38] Justeru kemungkinan besar mereka masih mempunyai beban hutang pendidikan.

Lebih memburukkan keadaan, satu kajiselidik yang dilakukan PTPTN mendapati bahawa hampir 97% penghutang lalai (defaulters) adalah daripada kumpulan B40.[39] Antara potensi implikasinya adalah pendidikan tinggi bukan lagi pelaburan yang semestinya menguntungkan anak muda. Berbanding dengan zaman dulu yang tidak ada banyak graduan universiti dan berlambak peluang pekerjaan, pendidikan tinggi pada zaman ini semakin menjurus ke arah “diminishing returns.” Bukan saja graduan semakin sukar mendapat pekerjaan tetap yang membayar gaji setimpal dengan kos sara hidup, malah mereka terpaksa menanggung hutang pendidikan selama 10-20 tahun. Seorang pegawai pengurusan PTPTN turut mengulas demikian,

Kita sebenarnya bukan worry pada duit (sahaja), tapi juga graduate yang grad tapi tak ada pekerjaan tapi ada hutang yang banyak. Just imagine, contoh kalau diorang ambil degree dekat IPTS so dia ada akan berhutang dengan kita dalam RM 60,000.[40] Just imagine kalau you ambil kursus yang belum tentu ada kerja. Tiba-tiba you ada hutang RM 60,000. And even…PTPTN boleh memufliskan orang. So kita tak nak orang ada hutang yang salah, especially orang yang muda.”[41] 

Pengerusi PTPTN juga bersetuju masalah sebenar adalah kebergantungan masyarakat pada hutang pendidikan.[42] Oleh itu, perbadanan tersebut kini mengambil langkah mengurangkan pinjaman (tidak lagi memberi pinjaman penuh selain kepada kumpulan B40), dan bergerak ke arah mengalakkan rakyat Malaysia supaya menabung untuk pendidikan tinggi melalui Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN). Menurut bekas Menteri Kewangan, Lim Guan Eng, kerajaan Pakatan Harapan dijadualkan membuat perubahan dasar mengenai pembayaran hutang PTPTN tetapi tersingkir dari Putrajaya sebelum dapat melaksanakannya.[43] Perkara itu juga disebut ketika kajian lapangan dilakukan pada awal tahun ini sebelum berlakunya Langkah Sheraton. Bekas Menteri Pendidikan, Dr. Maszlee Malik, menyebut tentang sebuah jawatankuasa yang memutuskan bahawa model PTPTN harus dirombak semula,[44] manakala bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq, memaklumkan bahawa kerajaan sudah ada perancangan membabitkan PTPTN yang akan diumumkan Perdana Menteri dalam suku pertama tahun ini.[45] Disebabkan ketidaktentuan politik dan krisis pandemik Covid-19,  perubahan terhadap dasar dan model PTPTN tergendala.

Dalam keadaan industri pendidikan tinggi yang berorientasi pasaran, pelajar menjadi pelanggan, dan graduan menjadi penghutang. Perkembangan sejarah dan perubahan ideologi harus diberi perhatian untuk membantu kita memahami fenomena hutang pendidikan tinggi. Ia termasuklah memahami rasional penubuhan PTPTN, pengaruh Malaysia Inc, dan ideologi neoliberal untuk menjelaskan fenomena mass indebtedness dalam kalangan graduan di Malaysia. Diharap esei ini telah menjawab sebahagian daripada persoalan-persoalan tersebut.


[1] Pemberitahuan pertanyaan Dewan Rakyat (Lisan) bertarikh 23 November 2017. Soalan nombor 21.

[2] Laporan Tahunan PTPTN 2018.

[3] Pengalaman ini dikenang oleh Adam Adli sebagai “tempoh 312 jam Dataran Merdeka ditawan” dalam buku Molotov Koktel, terbitan Merpati Jingga, Mac 2014. Dengan berbariskan hanya 30-40 anak muda, aksi protes yang dikenali sebagai “protes anti-PTPTN” atau “Occupy Dataran” ini mungkin merupakan protes berterusan dalam ruang awam yang paling lama dalam sejarah Malaysia. Liputan media menganggarkan antara 300-500 mahasiswa-mahasiswi menyertai demonstrasi jalanan pada 14 April 2012.

[4] “Tabung Khas Bantu Pelajar Bumiputera,” Berita Harian, November 27, 1995.

[5] Perkara ini diakui oleh Najib (“Tabung Pendidikan Negara dilancarkan,” Berita Harian, Sept 10, 1996) dan Anwar Ibrahim yang merupakan Menteri Kewangan (“Peruntukkan Pendidikan  RM100j,” Watan, October 26, 1996). Pada waktu itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (NUTP) juga mengalukan penubuhan dana pendidikan tinggi dengan berkata demikian, “The move is timely as the cost of university education is expected to go up with corporatisation of universities.” (“Move to set aside RM500m for education fund hailed,” the Sun, September, 25 1996)

[6] “Higher Education Fund to be Complemented by Savings Scheme,” New Straits Times, May 14, 1997.

[7] “IPTS: Tabung RM100 Juta Biayai Pelajar,” Utusan Malaysia, September 6, 1997.

[8] Ibid.

[9] Lihat kertas kajian “The Sustainability of the PTPTN Loan Scheme,” Penang Institute, Disember 2016.

[10] “Peruntukkan Pendidikan RM100j,” Watan. October 26, 1996. Peruntukan tersebut lebih rendah daripada RM 500 juta yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan kepada Kementerian Kewangan. Lihat: “Tabung Pendidikan Nasional di Peringkat Akhir,” Berita Harian, September 24, 1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

[11] Menurut laporan tahunan PTPTN 2018, kakitangan tersebut terdiri daripada 477 orang kakitangan tetap, 302 orang kakitangan kontrak dan 608 orang kakitangan Eksekutif Pemasaran.

[12] Wan Saiful Wan Jan, “Malaysia’s Student Loan Company: Tackling the PTPTN Time Bomb,” ISEAS-Yusof Ishak Institute, April 2020.

[13] Interviu bersama pengerusi PTPTN, Wan Saiful Wan Jan, pada Februari 21, 2020 di Kuala Lumpur.

[14] “Forms for Education Loans Snapped Up in No Time,” New Straits Times. Disember 24, 1997.

[15] “9,091 Pelajar Terpilih Terima Pinjaman TPTN,” Utusan Malaysia, April 14, 1998. Amaun yang diberikan sebenarnya jauh lebih rendah daripada amaun yang diiklankan. Alasannya adalah kerana kegawatan ekonomi dan memanfaatkan dana sedia ada untuk bilangan penerima yang lebih ramai.

[16] Contohnya dalam liputan berita The Star pada 12 Julai 1997, wartawan Jane Ragavan melaporkan Najib berkata bahawa peminjam tidak perlu penjamin dan akan membuat bayaran melalui potongan cukai pendapatan enam bulan selepas mereka mula bekerja.

[17] Kementerian memberi kelonggaran kepada universiti untuk meminda tarikh tutup kajiselidik TRACER. Kajian ini tidak begitu reliable kerana hanya mengukur status bekerja pada waktu konvokesyen, sukar membuat perbandingan kerana responden mengisi pada masa yang berlainan bergantung pada IPT, dan juga tiada kajiselidik lanjutan (follow up atau longitudinal survey).

[18] Lee Hwok Aun dan Muhammed Abdul Khalid, “Discrimination of High Degrees: Race and Graduate Hiring in Malaysia,” Journal of the Asia Pacific Economy, Volume 21, Issue 1, 2016. (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13547860.2015.1055948)

[19] “Additional flexibility for PTPTN loans in Budget 2018,” Malaysiakini, October 27, 2017.  Diakses pada 16 Ogos, 2020. https://www.malaysiakini.com/news/399768

[20] “Bill Allows IRB to Deduct Grads’ Pay to Recover Loans,” The Star, Disember 16, 1997.

[21] Interviu bersama Dr Zaini Ujang pada Februari 17, 2020 di Selangor.

[22] Interviu bersama pegawai pengurusan PTPTN pada Februari 17, 2020 di sebuah lokasi berhampiran ibu kota.

[23] “Borang pinjaman IPT dapat sambutan hangat,” Utusan Malaysia, Disember 24, 1997.

[24] Ramai sarjana sering membuat dakwaan bahawa Malaysia dipengaruhi oleh arus neoliberal global. Contohnya G. Sivalingam dalam “Privatization of Higher Education in Malaysia,” in Forum on Public Policy Online, 2007.

[25] Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Britain pada Mei 1979. Mengikut Charles Moore dalam biografi tiga jilid tentang Thatcher, dasar penswastaan Thatcher masih belum dimuktamadkan selewat tahun 1982. Nigel Lawson yang berada dalam kabinet Thatcher dari tahun 1981 hingga 1989 mengatakan bahawa Thatcher tidak mementingkan agenda penswastaan dalam penggal pertama pentadbirannya. Penswastaan British Telecom hanya berlaku 1984, iaitu selepas Mahathir melancarkan Malaysia Inc (pada 1981) dan dasar penswastaan (pada 1983). Dakwaan bahawa Mahathir dipengaruh oleh Presiden A.S. Ronald Reagan lagi lemah kerana Reagan hanya menjadi presiden pada Januari 1981, hanya dua bulan sebelum Malaysia Inc diumumkan.

[26] Walaubagaimanapun, Malaysia Inc dimirip daripada Japan Inc dan disesuaikan ikut konteks tempatan.

[27] Khoo Boo Teik. Paradoxes of Mahathirism: an intellectual biography of Mahathir Mohamad. Oxford University Press, USA, 1995.

[28] Lihat “We were never on the right track pre-1969, so let’s choose the right one now.” The Malaysian Insight, November 27, 2017. (https://www.themalaysianinsight.com/s/24740)

[29] Ahmad, Abu Talib. “The Tun Abdul Razak Memorial and the Promotion of a National Memory in Malaysia.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 84, no. 2 (301) (2011): 1-32. Accessed August 16, 2020. www.jstor.org/stable/41493799.

[30] Lihat bahagian “Introduction” dalam Privatization Master Plan 1991.

[31] Khoo Boo Teik, Beyond Mahathir: Malaysian Politics and its Discontents. Zed Books, 2003.

[32] “Fund to help finance tertiary education,” Business Times. Ogos 15, 1996.

[33] Interviu bersama Dr Zaini Ujang, mantan KSU kementerian pendidikan tinggi, pada Februari 17, 2020, di Selangor.

[34] Misalnya, lihat: Jomo Kwame Sundaram, “Malaysia Incorporated’: Corporatism a la Mahathir,” Institutions and Economies, Vol. 6, No. 1, April 2014, pp. 73-94.

[35] Ong Ai Hwa. Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Duke University Press, 2006.

[36] Wan Saiful Wan Jan, “Malaysia’s Student Loan Company: Tackling the PTPTN Time Bomb,” ISEAS-Yusof Ishak Institute, April 2020.

[37] Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, AKPK Financial Behaviour Survey 2018: Financial Behaviour and State of Financial Well-being of Malaysian Working Adults.

[38] Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2017 dan 2018, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Lihat juga: “Graduan, Hutang dan Pengangguran,” Ekonomi Rakyat Jun 13, 2020. (https://ekonomirakyat.com.my/graduan-hutang-dan-pengangguran/)

[39] Ibid.

[40] Pinjaman untuk ijazah IPTS dalam RM14,000 setahun. Maka untuk program ijazah 4 tahun, lebih kurang RM 56,000

[41] Interviu bersama pegawai pengurusan PTPTN pada Februari 2020 di sebuah lokasi berhampiran ibu kota.

[42] Interviu bersama pengerusi PTPTN, Wan Saiful Wan Jan, pada Februari 21, 2020 di Kuala Lumpur.

[43] “Harapan claims it found way to implement PTPTN promise, but gov’t collapsed,” Malaysiakini, Mac 5, 2020.

[44] Interviu bersama Dr Maszlee Malik, mantan Menteri Pendidikan, pada Februari 21, 2020 di Kuala Lumpur.

[45] Interviu bersama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mantan Menteri Belia dan Sukan, pada Februari 2020, di Petaling Jaya.Categories: Makalah

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: