Author Archives

  • Perihal Ummahatul Matalib

    Tulisan ini adalah tentang sebuah konsep iaitu konsep “ummahatul matalib”, hasil pembacaan saya daripada sebuah buku yang dijudul-melayukan sebagai “Peringatan Buat Penuntut: Perihal Perkara Utama yang Dituntut”. Buku ini saya baca hasil daripada cadangan dan diskusi bersama dengan seorang rakan saya yang belajar di Mesir.

  • Saling Silang: Belajar dari Habermas

    Habermas sarankan agar diperkasakan keterhubungan kita dalam dunia sosial. Ini dapat dimanifestasikan menerusi ruang awam yang seharusnya menggunakan prosedur komunikasi sebagai prasarana sebuah wahana untuk saling mengenali, saling memahami dan saling belajar antara satu sama lain.

  • Laporan Siri Syarahan Negara Idaman oleh Chandra Muzaffar

    Chandra Muzaffar usulkan konsep yang disebut “konsep insan” yang mempertimbang aspek kemuliaan manusia dengan tumpuan terhadap aspek kebertanggungjawaban sebagai seorang warganegara Malaysia—termasuklah tanggungjawab menghargai sejarah negara.