Author Archives

  • Cara Cendekiawan Melawan: Pendekatan, Tantangan dan Harapan

    Sedangkan, Indonesia sudah jauh ke hadapan. Bila-bila masa sahaja jika ingin berbincang tentang Deleuze, Habermas, termasuk Bernard Stiegler pun anda boleh lakukan dalam Bahasa Indonesia. Tetapi, di tempat kita masih belum. Membicarakan Mannheim yang tahun 1950-an itupun masih merangkak. Adanya suatu ketidakanjalan rasanya. Ini boleh dijelaskan dengan pelbagai faktor. Antaranya seperti saya sebutkan tadi tiadanya penerjemahan yang deras.