Author Archives

  • Perintah Darurat dalam Titah Sejarah

    Walau bagaimanapun, dalam realiti pada hari ini, keperluan Darurat adalah tidak relevan. Tambahan usulan darurat yang mungkin dikemukakan elit politik adalah sama seperti peristiwa sebelum ini iaitu kerana pertarungan kuasa, ketiadaan sokongan kepada pentadbiran semasa, defisit kepercayaan yang tinggi di dalam politik permuafakatan, dan langkah untuk mengekang yang mendapat sokongan terbanyak ataupun majoriti.

  • Menginspirasi Pembangunan Bersama, Merincih Pembangunan Klusif

    Konsep kelestarian dalam pembangunan itu masih boleh dibahaskan kerana sifatnya yang masih ideal serta jauh daripada realiti sebenar khususnya dengan apa yang berlaku pada hari ini. Lebih membimbangkan apabila negara, masyarakat dan pasaran masih lagi terperangkap dengan ketidakbebasan pembangunan.

  • Membaca Wabak

    Mengambil hikmah daripada falsafah Absurd yang dikemukakan Camus dalam The Plague dan juga buku yang bertajuk Bumi Manusia karya agung daripada Pramodeya Anta Toer, di mana intipatinya penting untuk dihayati khususnya mengenai kesombongan serta kejahatan yang menindas.