Author Archives

  • Demokrasi Baik Hati

    Aspirasi saya untuk Malaysia pada tahun 2021 adalah melihat demokrasi Malaysia bertunjangkan demokrasi yang baik hati. Orang Melayu sebagai kaum majoriti berpeluang menentukan samada demokrasi Malaysia adalah demokrasi yang baik hati ataupun tidak. Namun, komuniti kaum minoriti juga mempunyai hak-hak yang mesti dilindungi. Bagi setiap rakyat Malaysia pula, kita perlu memaafkan sesetengah individu agar kita mampu menjadi demokrasi yang baik hati.