Author Archives

  • Mencari ‘Wisdom’ di Universiti

    ‘Wisdom’ bukanlah sesuatu yang benar-benar ditawarkan pada waktu ini. Mungkin masih ada, tetapi yang menjadi tawaran universiti (terutamanya universiti swasta) pada waktu ini adalah; jaminan terhadap peluang pekerjaan setelah para pelajarnya bertungkus lumus menghabiskan tiga atau empat tahun pengajian. Oleh disebabkan saya hanya mempunyai pengalaman di IPTS, maka hujah saya seterusnya terhad dalam lingkungan ini.

  • Byung-Chul Han dan Psikopolitik

    Barangkali antara teori dan pendekatan kontemporari kritikal yang perlu diberikan tumpuan adalah melalui tulisan-tulisan Byung-Chul Han (BCH) lewat kritikannya terhadap masyarakat kapitalisme lanjut. Kritikannya jelas menghala kepada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kontemporari pada hari ini—yang mendiami dunia teknologi dan digital.