Author Archives

 • Warisan Wawasan Dr Burhanuddin Al-Helmy

  Dr Burhanuddin Al-Helmy adalah segelintir ahli fikir yang tinggi wawasannya, tetapi sayangnya dengan sistematisnya cuba disirnakan jasanya. Hal ini demikian kerana sejarah Malaysia pada ketika ini ditulis oleh sang pemenang untuk para pemenang. Jadi bersama-sama kontemporarinya seperti Ahmad Boestamam, Ishak Haji Muhammad, Ibrahim Yaakob, idea-idea mereka diremehkan begitu sahaja, ironisnya, oleh parti-parti politik yang diasaskan mereka sendiri.

 • Mencari Pedoman Politik Baharu Malaysia

  Setelah diisytiharkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030), maka tentu sahaja timbul persoalan yang terkisar kepada model sosio-ekonomi. Setiap model terasakan fahaman, teori, dan falsafahnya. Lalu, dipertanyakan apakah yang sepatutnya dijadikan bingkai WKB 2030? Apakah model ekonomi pasar yang seadanya? Mungkinkah model kapitalisme negara (state capitalism)?

 • Tanggapan terhadap Naratif Malaysia: Penerus Sains Sosial yang Komited

  Menurut saya, usaha dan cita-cita luhur Naratif Malaysia ini merupakan satu cerminan daripada hasrat untuk mencari penyelesaian kepada krisis intelektual yang kita hadapi pada hari ini. Saya perhatikan, usaha ini adalah satu cita-cita luhur dari kelompok sarjana muda yang mahu mengemukakan pertanyaan baru dan menginginkan jawapan baru bagi soalan tersebut. Saya merasakan demikian kerana Malaysia sedang menghadapi krisis intelektual.

 • Membaca “Kembali Ke Pangkal Jalan”

  Dalam lingkungan intelektual yang lebih bebas, perdebatan tentunya mendatangkan manfaat kepada perkembangan ilmu, termasuk ilmu agama. Kebebasan berfikir dan bersuara dalam rangka penyatuan para muslim dapat memajukan permikiran saintifik.

 • Raja-Raja Melayu: Kemajuan atau Kemunduran?

  Berbicara tentang warisan masa lampau, tradisi dan adat menjadi releven. Menurut satu pandangan tradisi dan adat adalah rekaan yang tercipta untuk dijadikan cara efektif mengekalkan kekuasaan. Tradisi memberikan kerangka fikir untuk tindakan.

 • Reformasi 1998: Satu Momentum Gerakan Sosial

  Namun sebalik kejayaan historik gerakan 5 September 1998 ini, terdapat kekurangannya. Reformasi tidak menggembang dan menjadi matang sebagai cita-cita luhur. Konteks ini tidak diselidiki. Ringkasnya, cita-cita luhur tidak hadir.