Author Archives

  • Pemikiran Melayu Zaman Nasionalisme: Dari Penghargaan Diri Kepada Pembinaan Bangsa

    Jadi, kita melihat apa yang bermula lebih kurang 70 tahun sebelum ini, sebagai semangat untuk menghargai diri bangsa dan budaya Melayu akhirnya membawa kepada ideologi ketuanan. Ini sudah tentu berbeza sekali dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Abdul Hadi Hasan pada tahun 1920-an dan juga Abdul Hadi Awang pada tahun 1980-an. Maka, dari satu Hadi ke satu Hadi yang lain, kita dapat melihat pertentangan terhadap Ketuanan Melayu.

  • Populisme Perkauman di Malaysia: Suatu Persoalan

    Konsep Melayu yang lebih luas bukan dikembangkan dalam kalangan pembesar, tetapi di Sultan Idris Training College (SITC). Seorang guru terawal di SITC ialah Cikgu Abdul Hadi Hassan. Baru-baru ini, anak beliau yang merupakah Pengarah Urusan pertama di Petronas, Datuk Rastam Hadi telah meninggal dunia. Beliau adik kepada seorang yang ternama iaitu Datuk Bandar Melaka sebelum ini iaitu Hasnol Abdul Hadi. Sebagai guru sejarah, beliau melahirkan beberapa anak murid, termasuklah Harun Aminurrashid.