Author Archives

  • Membaca Ihya’ untuk Malaysia: Antara Keberagamaan Bermakna dan Palsu

    Esei ini cuba menjawab pertanyaan kepentingan menghayati makna keagamaan dan impaknya dalam membentuk masyarakat yang baik. Pesan-pesan Imam al-Ghazali, salah seorang tokoh terpenting yang diterima rata-rata masyarakat Muslim seluruh dunia termasuk Malaysia, diselongkar kembali. Al-Ghazali dipilih kerana beliau ialah salah seorang tokoh paling terkehadapan dalam menekankan perihal makna beragama. Persoalan makna beragama diteroka kerana sesuatu amalannya boleh menjadi ritual kosong.