Author Archives

Haris Zuan merupakan penyelidik sosial yang menumpukan kajian dalam persoalan identiti politik dan perubahan sosial selain daripada dasar awam. Di samping itu, beliau juga terlibat dalam kerja penterjemahan dan penyuntingan buku. Beliau boleh dihubungi menerusi haris@naratifmalaysia.com.