Author Archives

  • Tuntutan Intelektual: Sejarah Kecendekiawanan Kritis Di Malaysia

    Saya tegaskan bahawa dengan mengatakan bahawa dengan tradisi sedia ada, jalur yang sudah wujud dan berkembang, kita bukan sahaja memiliki benih-benih intelektualisme dalam masyarakat tetapi lulusan-lulusan universiti. Kita mempunyai puluhan universiti awam, ditambah dengan universiti swasta yang berpotensi menjadi batu-bata bagi pembinaan tradisi intelektual. Namun, persoalannya sejauh manakah mereka ini membaca, mengikuti wacana seperti ini, mengasah bakat untuk berfikir?