Author Archives

Teo Lee Ken memperoleh PhD (Pengajian Melayu) di National University of Singapore (NUS). Tumpuan kajian beliau merangkumi sejarah idea, sosiologi agama, pemikiran intelektual Melayu, Indonesia dan Iran. Beliau juga merupakan antara pengasas kumpulan wacana Diskopi yang berpusat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau boleh dihubungi menerusi ken@naratifmalaysia.com.

  • Kelas Sosial dan Diskurs Politik

    Kini, penting untuk kita membina diskurs² yang dapat menyaingi dan membatasi diskurs² yang sempit dan dogmatik serta tidak mendorong kepada pembinaan masyarakat Malaysia yang lebih adil, demokratik dan berkesatuan.

  • Cita-cita Politik

    Pensejarahan itu mustahak. Bagi pembinaan mana² negara dan masyarakatnya yang progresif, penghayatan dan gelanggang sejarah menjadi satu sumber intelektual dan budaya yang kritikal.