Author Archives

Teo Lee Ken memperoleh PhD (Pengajian Melayu) di National University of Singapore (NUS). Tumpuan kajian beliau merangkumi sejarah idea, sosiologi agama, pemikiran intelektual Melayu, Indonesia dan Iran. Beliau juga merupakan antara pengasas kumpulan wacana Diskopi yang berpusat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau boleh dihubungi menerusi ken@naratifmalaysia.com.