Author Archives

 • Memahami Masyarakat menerusi Imaginasi Sosiologi: Wawancara bersama Shamsul Amri Baharuddin

  Begitu juga dalam kapitalisme, pun ada juga teori dan konsepnya. Kita lihat Max Weber melihat stratifikasi sosial lain daripada Marx—berasaskan kepercayaan, kedudukan sosial. Durkheim pun begitu juga, mengkaji mengenai masyarakat manusia yang sengsara akibat masalah sosial sehingga sanggup bunuh diri. Jadi kajian dia adalah mengenai impak langsung daripada revolusi industri.

 • Sejarah Sains Sosial di Malaysia: Wawancara bersama Abdul Halim Ali

  Namun pada awal 1990-an, timbul satu kritik hebat —kritik yang konstruktif— apabila dikatakan kebanyakan daripada kajian sains sosial di sini tidak lain daripada tompokan serbuk gergaji, “saw dusts.” Apabila ditiup angin, terbang dan hilang. Jadi itu sesuatu yang serius yang dilontarkan oleh dua orang ahli sains sosial dari ANSOS UKM. Pandangan saya sendiri secara peribadi, ada asasnya. Kerana yang dikatakan karya-karya itu serbuk gergaji kerana diri mereka tidak ada “point of view.”

 • Intelektual Awam lawan Akademik Menikus: Wawancara bersama Syed Husin Ali

  Sebenarnya dalam sejarah perkembangan sains sosial di Malaysia, ia boleh dikatakan bermula pada 1955 di Singapura. Waktu itu yang mula mengajar ialah Jocelyn Dejong, seorang Belanda. Dia banyak mengajar tentang soal perbandingan adat Minangkabau dengan Negeri Sembilan. Itu lapangan dia. Kemudian lepas itu dia diganti oleh MG Swift. Michael Swift ini bukunya yang terkenal ialah tentang Malay peasantry, dan dia memang banyak menyelidik dan menulis tentang peasantry.

 • Income Inequality: On the Economic Growth of the Underprivileged

  The vast economic and income gap is a problem which needs to be resolved. As discussed earlier in the introduction, centralization of wealth and privatization of resources is the tool which widen the gap of the economic classes in any states in the world. Resources should not be privatized, education should be revamped and mobility needs to be accessible.

 • Miskin Bandar: Kesalingterkaitan Ekonomi dan Sosial

  Hakikatnya, aspek sosial dan ekonomi adalah saling berkait yang mana setiap jalan penyelesaian yang melibatkan dasar memerlukan suatu kajian yang mendalam terlebih dahulu. Kesilapan tumpuan semasa dekad-dekad pembangunan dan penghijrahan sebelum ini tidak wajar diulangi kembali. Bayangkan sahaja, sekiranya setiap dasar diperhatikan baik-baik terlebih dahulu, kita mungkin boleh membangun dengan lebih baik.

 • Kebersihan: Kebiasaan yang Asing

  Sebagai rumusannya, berdasarkan pemerhatian penulis, permasalahan kebersihan ini bukanlah masalah unik di Desa Mentari sahaja. Ini adalah masalah yang dikongsi oleh pelbagai komuniti di mana-mana tempat di Malaysia pun, termasuklah di kawasan perumahan mewah sekalipun. Ini kerana, memiliki budaya pembersih tidak memerlukan kekayaan.

 • Miskin Bandar: Bak Desa Tanpa Mentari

  Penduduk Desa Mentari adalah cerminan kepada realiti sebenar majoriti rakyat Malaysia kalangan B40 dan M40 yang mempunyai cabaran masing-masing. Jelas, jika tiada usaha pemerkayaan akan suara mereka yang sedia kurang didengari ini selama ini dalam pembentukan polisi yang holistik, kitaran hidup yang menzalimi mereka ini akan terus berlanjutan kepada generasi mendatang.

 • Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah)

  Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) ini merupakan siri terakhir daripada tiga siri keseluruhan. Bengkel ini bertujuan untuk mempersiapkan sepasukan penyelidik muda dalam bidang sains sosial ke arah menyediakan manuskrip berdasarkan tema yang ditentukan. Bengkel ini dianjurkan oleh NM dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat.

 • [Borang] Elaun Pengangkutan

  Ini merupakan borang permohonan elaun pengangkutan untuk bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

 • Melayu, Malaysia dan Kerumitannya: Wawancara bersama Shamsul Amri Baharuddin

  Memetik semula Ismail Hussein, Melayu di sini merupakan sebuah budaya yang sempurna. Dari ungkapan ini sahaja, kita sudah ada asas yang baik untuk menjadikan Melayu dan Malaysia sebagai bahan kandungan penyelidikan yang menarik dan dramatik.

 • [Borang] Maklumbalas Bengkel (Pembentangan Makalah)

  Ini merupakan borang Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) anjuran Naratif Malaysia pada 8-11 Oktober 2020 yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

 • Young Researcher Capacity Building Workshop (Paper Presentation)

  Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) ini merupakan siri terakhir daripada tiga siri keseluruhan. Bengkel ini bertujuan untuk mempersiapkan sepasukan penyelidik muda dalam bidang sains sosial ke arah menyediakan manuskrip berdasarkan tema yang ditentukan. Bengkel ini dianjurkan oleh NM dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat.