Author Archives

 • Kebersihan: Kebiasaan yang Asing

  Sebagai rumusannya, berdasarkan pemerhatian penulis, permasalahan kebersihan ini bukanlah masalah unik di Desa Mentari sahaja. Ini adalah masalah yang dikongsi oleh pelbagai komuniti di mana-mana tempat di Malaysia pun, termasuklah di kawasan perumahan mewah sekalipun. Ini kerana, memiliki budaya pembersih tidak memerlukan kekayaan.

 • Miskin Bandar: Bak Desa Tanpa Mentari

  Penduduk Desa Mentari adalah cerminan kepada realiti sebenar majoriti rakyat Malaysia kalangan B40 dan M40 yang mempunyai cabaran masing-masing. Jelas, jika tiada usaha pemerkayaan akan suara mereka yang sedia kurang didengari ini selama ini dalam pembentukan polisi yang holistik, kitaran hidup yang menzalimi mereka ini akan terus berlanjutan kepada generasi mendatang.

 • Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah)

  Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) ini merupakan siri terakhir daripada tiga siri keseluruhan. Bengkel ini bertujuan untuk mempersiapkan sepasukan penyelidik muda dalam bidang sains sosial ke arah menyediakan manuskrip berdasarkan tema yang ditentukan. Bengkel ini dianjurkan oleh NM dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat.

 • [Borang] Elaun Pengangkutan

  Ini merupakan borang permohonan elaun pengangkutan untuk bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

 • Melayu, Malaysia dan Kerumitannya: Wawancara bersama Shamsul Amri Baharuddin

  Memetik semula Ismail Hussein, Melayu di sini merupakan sebuah budaya yang sempurna. Dari ungkapan ini sahaja, kita sudah ada asas yang baik untuk menjadikan Melayu dan Malaysia sebagai bahan kandungan penyelidikan yang menarik dan dramatik.

 • [Borang] Maklumbalas Bengkel (Pembentangan Makalah)

  Ini merupakan borang Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) anjuran Naratif Malaysia pada 8-11 Oktober 2020 yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

 • Young Researcher Capacity Building Workshop (Paper Presentation)

  Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) ini merupakan siri terakhir daripada tiga siri keseluruhan. Bengkel ini bertujuan untuk mempersiapkan sepasukan penyelidik muda dalam bidang sains sosial ke arah menyediakan manuskrip berdasarkan tema yang ditentukan. Bengkel ini dianjurkan oleh NM dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat.

 • Anwar Ibrahim – Trauma dan Kemaafan

  Semua pahit maung Anwar Ibrahim ini telah menjadi ramuan yang membentuk fikrahnya tentang konsep seperti demokrasi, rakyat, keadilan dan sebagainya. Justeru, wawancara bersama Anwar Ibrahim pada 27 November 2019 di Petaling Jaya ini cuba mengupas persoalan mengenai trauma dan kemaafan, dua tema yang dekat dengannya.

 • Alka Menon – Constructing an Asian Look

  Malaysian cosmetic surgeons facilitate the spread of regional cultural forms from around Asia in selectively drawing on circulating beauty ideals in constructing different “looks” for their patients. This intermediary role has broader implications for how to think about the flow of ideas across national borders.

 • Naratif Malaysia Lecture Series by Alka Menon

  How do beauty ideals spread transnationally? This talk addresses the phenomenon of cultural globalization using the case of beauty ideals for cosmetic surgery in Malaysia. In it, I argue that Malaysian cosmetic surgeons mediate between transnational beauty ideals and national tastes.

 • Melayu-Islam Terancam: Mitos atau Fakta

  Identiti dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat yang kuat. Justeru itu, kita perlu hati-hati untuk bahaskan persoalan politik dalam membahaskan perkara kependaman ini. Ikatan identiti Melayu-Islam ini terbentuk daripada konstruk sosial dan politik jauh sebelum kemerdekaan.

 • Hasmi Hashim – Dua Trauma Nusantara

  Hasmi Hashim, seorang penulis sekaligus budayawan, merintis perbincangan baharu mengenai hubungan antara trauma dengan Nusantara. Hasmi, tidak membicara trauma dalam konteks individu. Sebaleknya, membicaranya dalam konteks kolektif –yang terbentuk hasil penjajahan dan kemerdekaan.