Author Archives

  • Membentuk Aktivis Intelektual yang Fasih Ilmu

    Memang, perkara yang paling utama dalam Sains Sosial adalah berkenaan istilah “theoretically informed.” Dari segi sosiologi pengetahuan, Malaysia sering menghadapi dilema ruang ataupun jarak antara teori dan praktis yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli Sosiologi dan Sains Sosial di Eropah khususnya di Jerman. Menurut saya, relevannya teori dalam Sains Sosial memerlukan kita untuk memahami sejarah, dan memahami ini mestilah dengan penuh mendalam.