Author Archives

  • Memikir Semula Ruang Kediaman Kala Pandemik

    Ruang kediaman kini telah menjadi ruang utama untuk bekerja menggantikan pejabat. Kendati fungsi yang semakin rencam ini, kediaman yang sentiasa terhad fizikalnya tersebut tidak sepatutnya menghalang kelestarian kualiti kehidupan waima di dalam atau sekitar ruang tersebut. Meski pegun, ruang kediaman harus boleh melebarkan cintanya, menjadi syurga dunia, untuk kita semua.