Author Archives

  • Kebebasan Beragama Tonggak Masyarakat Madani

    Pelbagai agenda, berserta retorik nasional telah diperkenalkan seperti Islam Hadhari, Wasatiyyah dan Rahmatan Lil Alamin, tetapi gagal menjawab permasalahan dasar hubungan antara agama dalam kalangan rakyat Malaysia. Kadang-kadang agama menjadi alat untuk survival politik sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Lebih berbahaya apabila wujud dalam segmen masyarakat yang terpengaruh dengan ideologi ekstrem.