Borang

[Borang] Elaun Pengangkutan

Ini merupakan borang permohonan elaun pengangkutan untuk bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang] Maklumbalas Bengkel (Pembentangan Makalah)

Ini merupakan borang Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) anjuran Naratif Malaysia pada 8-11 Oktober 2020 yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang] Maklumbalas Kumpulan

Borang ini merupakan borang maklumbalas (kumpulan) untuk setiap kuliah daripada siri Kuliah Sains Sosial Abad 21 yang disampaikan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri kuliah ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang Pendaftaran] Wacana Meja Bulat Naratif Malaysia mengenai Pensyarah/Penyelidik Muda

Kaji selidik isu dan keperluan tenaga muda dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan ini merupakan kajian rintis yang digerakkan oleh sekumpulan penyelidik muda di bawah program Naratif Malaysia. Secara umumnya, Naratif Malaysia berhasrat untuk membina jaringan dengan lebih banyak di kalangan penyelidik muda khasnya dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan. Maka, adalah penting untuk Naratif Malaysia memahami secara umum akan isu dan keperluan kumpulan ini.

[Borang] Penghantaran Abstrak

Ini merupakan borang penghantaran abstrak untuk Bengkel Naratif Malaysia (Pembentangan Abstrak) pada 24-26 Julai 2020 yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang] Maklumbalas Individu

Borang ini merupakan borang maklumbalas (indvidu) untuk setiap kuliah daripada siri Kuliah Sains Sosial Abad 21 yang disampaikan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri kuliah ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang Pendaftaran] Panggilan Esei Aspirasi Anak Muda

Naratif Malaysia dengan kerjasama Merdeka Center mengalu-alukan anak muda yang berusia bawah 35 tahun untuk terlibat dalam kempen Aspirasi Anak Muda untuk Malaysia 2021. Kempen ini boleh disertai dengan jemputan penulisan esei yang berjumlah antara 800 hingga 1200 patah perkataan dengan tema Aspirasi Anak Muda mengenai Malaysia pada tahun 2021.