Elaun

[Borang] Elaun Pengangkutan

Ini merupakan borang permohonan elaun pengangkutan untuk bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.