Maklumbalas

[Borang] Maklumbalas Bengkel (Pembentangan Makalah)

Ini merupakan borang Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) anjuran Naratif Malaysia pada 8-11 Oktober 2020 yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang] Maklumbalas Kumpulan

Borang ini merupakan borang maklumbalas (kumpulan) untuk setiap kuliah daripada siri Kuliah Sains Sosial Abad 21 yang disampaikan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri kuliah ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.

[Borang] Maklumbalas Individu

Borang ini merupakan borang maklumbalas (indvidu) untuk setiap kuliah daripada siri Kuliah Sains Sosial Abad 21 yang disampaikan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri kuliah ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.