Maklumbalas Kumpulan

[Borang] Maklumbalas Kumpulan

Borang ini merupakan borang maklumbalas (kumpulan) untuk setiap kuliah daripada siri Kuliah Sains Sosial Abad 21 yang disampaikan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri kuliah ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.