Penghantaran

[Borang] Penghantaran Abstrak

Ini merupakan borang penghantaran abstrak untuk Bengkel Naratif Malaysia (Pembentangan Abstrak) pada 24-26 Julai 2020 yang bertema “Sains Sosial Abad 21” yang dikelolakan oleh Prof. Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong. Siri Bengkel ini merupakan anjuran Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama MARI, USAID dan US Embassy.