Kegiatan

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Jomo KS

Ini merupakan siri Syarahan Naratif Malaysia 2/2021 pada tahun 2021. Syarahan kali ini menampilkan Dr. Jomo KS, yang merupakan Felo Akademi Sains Malaysia. Beliau akan membincangkan persoalan yang menarik dalam kajian Melayu dan Malaysia, yakni “Pemikiran Melayu Zaman Nasionalisme.” Penyertaan syarahan ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja.

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Mohamad Abu Bakar

Beliau akan membincangkan persoalan yang semakin penting dalam alam akademik di Malaysia, yakni ” Tuntutan Intelektual: Sejarah Kecendekiawanan Kritis di Malaysia.” Penyertaan syarahan ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja. Walau bagaimanapun pendaftaran awam dibuka di bawah, tetapi ruang yang disediakan bergantung kepada tempat terhad yang berbaki. Setiap peserta yang terpilih akan diberikan pautan menerusi emel pada hari acara.

[Pendaftaran] Wacana Meja Bulat “Langkah Integrasi Kaum di Malaysia”

Pembentangan ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan input tambahan daripada pelbagai pakar dan pihak yang berkaitan bagi menambahbaik modul awal ini. Diharapkan dengan pembentangan ini, modul ini dapat diperbaiki serta dipertingkatkan keberkesanannya sehingga boleh digunakan sebagai modul utama dalam pembangunan suatu masyarakat yang mempunyai integrasi kaum yang tinggi serta nilai perpaduan yang utuh.

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Syed Farid Alatas

Ini merupakan siri Syarahan Naratif Malaysia bilangan pertama pada tahun 2021. Syarahan kali ini menampilkan Prof. Dr. Syed Farid Alatas, dari NUS. Beliau akan membincangkan persoalan yang semakin penting dalam alam akademik di Malaysia, yakni ” Peranan Kaum Intelektual: Mencabar Eurosentrisme, Nasionalisme dan Sektarianisme dalam Penghasilan Pengetahuan. Program ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja.

Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah)

Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) ini merupakan siri terakhir daripada tiga siri keseluruhan. Bengkel ini bertujuan untuk mempersiapkan sepasukan penyelidik muda dalam bidang sains sosial ke arah menyediakan manuskrip berdasarkan tema yang ditentukan. Bengkel ini dianjurkan oleh NM dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat.

Young Researcher Capacity Building Workshop (Paper Presentation)

Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) ini merupakan siri terakhir daripada tiga siri keseluruhan. Bengkel ini bertujuan untuk mempersiapkan sepasukan penyelidik muda dalam bidang sains sosial ke arah menyediakan manuskrip berdasarkan tema yang ditentukan. Bengkel ini dianjurkan oleh NM dengan kerjasama IKMAS, UKM, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat.