Syarahan

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Jomo KS

Ini merupakan siri Syarahan Naratif Malaysia 2/2021 pada tahun 2021. Syarahan kali ini menampilkan Dr. Jomo KS, yang merupakan Felo Akademi Sains Malaysia. Beliau akan membincangkan persoalan yang menarik dalam kajian Melayu dan Malaysia, yakni “Pemikiran Melayu Zaman Nasionalisme.” Penyertaan syarahan ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja.

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Mohamad Abu Bakar

Beliau akan membincangkan persoalan yang semakin penting dalam alam akademik di Malaysia, yakni ” Tuntutan Intelektual: Sejarah Kecendekiawanan Kritis di Malaysia.” Penyertaan syarahan ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja. Walau bagaimanapun pendaftaran awam dibuka di bawah, tetapi ruang yang disediakan bergantung kepada tempat terhad yang berbaki. Setiap peserta yang terpilih akan diberikan pautan menerusi emel pada hari acara.

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Syed Farid Alatas

Ini merupakan siri Syarahan Naratif Malaysia bilangan pertama pada tahun 2021. Syarahan kali ini menampilkan Prof. Dr. Syed Farid Alatas, dari NUS. Beliau akan membincangkan persoalan yang semakin penting dalam alam akademik di Malaysia, yakni ” Peranan Kaum Intelektual: Mencabar Eurosentrisme, Nasionalisme dan Sektarianisme dalam Penghasilan Pengetahuan. Program ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja.