Teo Lee Ken

Estet Budaya-sosial dan Garisannya

Masyarakat Malaysia turut ada tradisi dan gerakan yang mengajukan wacana² sebegini, yang berusaha membangun naratif² dan idea² politik. Cuma dan bezanya, pada ketika ini suatu estet yang baru yang berbeza komposisi dan nilai dan metodnya mungkin diperlukan.

Cita-cita Politik

Pensejarahan itu mustahak. Bagi pembinaan mana² negara dan masyarakatnya yang progresif, penghayatan dan gelanggang sejarah menjadi satu sumber intelektual dan budaya yang kritikal.