Rencana

Memikir Kembali Konsep Sinema Nasional

Proses pembuatan-mitos nasionalis menurut Higson bukanlah semata-mata proses pembuatan ideologi sahaja, namun ia melibatkan satu perbezaan di antara kita dan mereka. Melalui identiti kebangsaan yang telah dibezakan, semangat kekitaan di antara dapat diwujudkan melalui sinema nasional sekaligus menunjukkan bahawa sejarah sinema nasional bukanlah terhad kepada sejarah-sejarah krisis dan konflik, namun merujuk juga kepada sejarah perlawanan dan rundingan.

Sekolah Vernakular dan Sekolah Kebangsaan: Masalah dan Penyelesaiannya

Sistem pendidikan kebangsaan merupakan sebuah medan di mana generasi muda daripada berbilang kaum dan agama bertemu dan berkenalan sambil mereka menyerap dan mendalami nilai-nilai kebersamaan yang membentuk semangat kebangsaan yang jitu dan harmoni. Masih belum terlambat untuk kita menambahbaik sistem pendidikan kebangsaan demi kerukunan hidup sebagai rakyat Malaysia walaupun sudah 63 tahun merdeka.

Hijrah, Islam dan Naratif Malaysia

Kepentingan ‘Ijtihad’ ini juga ditekankan tokoh sosiologi agama Malaysia, Syed Husin Alatas. Beliau menjelaskan tanpa penerapan ‘Ijtihad’ secara aktif, keadaan masyarakat Muslim pada zaman ini seakan-akan “..tumbuh, tapi tiada berbuah..”, satu frasa perbandingan yang tepat dalam menjelaskan peningkatan populasi Muslim pada masa ini, namun gagal membangun masyarakat secara mapan, apatah lagi menjadi peneraju pembangunan kemanusiaan di peringkat global.

Sebelum Muda: Sebuah Catatan Peringatan

Bak kata Pierre Bourdieu, anak muda ini cumalah sekadar istilah. Sifatnya emotif temporal sahaja, berlalu bagai angin sepoi-sepoi bahasa. Sebaliknya, apa yang real adalah hal-hal ketaksamaan yang membentuk struktur sosial dan ekonomi—sehingga mencetus kesedaran politik yang melangkaui jurang si tua dan si muda. Ertinya, kita perlu memperhatikan arus yang bergencar di bawah, bukannya hanya bergelut-gelut dalam ruang konstituensi moral.

Mencari ‘Wisdom’ di Universiti

‘Wisdom’ bukanlah sesuatu yang benar-benar ditawarkan pada waktu ini. Mungkin masih ada, tetapi yang menjadi tawaran universiti (terutamanya universiti swasta) pada waktu ini adalah; jaminan terhadap peluang pekerjaan setelah para pelajarnya bertungkus lumus menghabiskan tiga atau empat tahun pengajian. Oleh disebabkan saya hanya mempunyai pengalaman di IPTS, maka hujah saya seterusnya terhad dalam lingkungan ini.

Menjelmakan Ingatan Nasional di Malaysia

Saya sempat menonton bual bicara Legasi Lima Dekad Rukun Negara, anjuran Bernama TV. Ia menampilkan Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin dan Eddin Khoo. Ada seorang audien di hujung talian menyentuh sikap warga Malaysia yang bagi beliau kurang sekali menghayati semangat Rukun Negara; secara lafaz dan tindakan. Tidak seperti penghayatan bangsa Indonesia terhadap ideologi nasional Pancasila, menurut beliau.

Revolusi Industri 4.0: Perspektif Ringkas Teori Organisasi Gareth Morgan

Kebanyakan organisasi masih lagi berdalih dengan impak revolusi keempat. Walau bagaimanapun, punca mengapa organisasi masih berdalih adalah kerana risiko baru dalam dunia pasca-moden ini boleh membawa ‘bencana’ digital yang tidak terduga. Seperti yang dinyatakan Anthony Giddens bahawa ada satu kuasa besar yang sedang bergerak merentasi semua aspek kehidupan sosial.

Kuasa Bahasa yang Membentuk Kita

Di Malaysia, kebolehan seseorang untuk bertutur dalam beberapa jenis bahasa yang berbeza bukanlah sesuatu yang luar biasa. Walaupun tidak relevan untuk semua, kebanyakan rakyat Malaysia adalah bilingual. Percampuran bahasa sudah sebati dengan budaya kita – sangat sesuai dengan konsep rojak yang selalu digunapakai. Ini amat berbeza dengan banyak negara lain di mana rakyatnya adalah monoglot.

Apa Nilai Sehelai Kertas?

Sekiranya kita dapat bertanyakan seorang penulis atau sarjana apa keinginan atau pencapaian terbesar yang ingin dimilikinya, barangkali jawabnya adalah untuk menghasilkan sebuah buku atau karya yang dapat menyumbang kepada perubahan sosial dan pemikiran sesebuah masyarakat. Ataupun kemungkinan hasil ciptaan yang dapat bantu terhadap perbaikan kehidupan sesebuah komuniti.

Miskin Bandar: Kesalingterkaitan Ekonomi dan Sosial

Hakikatnya, aspek sosial dan ekonomi adalah saling berkait yang mana setiap jalan penyelesaian yang melibatkan dasar memerlukan suatu kajian yang mendalam terlebih dahulu. Kesilapan tumpuan semasa dekad-dekad pembangunan dan penghijrahan sebelum ini tidak wajar diulangi kembali. Bayangkan sahaja, sekiranya setiap dasar diperhatikan baik-baik terlebih dahulu, kita mungkin boleh membangun dengan lebih baik.

Merewang Demokrasi ala Malaysiana

Kita perlu berhati-hati jika retorik seperti ‘demokratik’, ‘Malaysia Baru’ hatta ‘politik baru’ yang dipakai itu hanya tetap dipacu oleh logik politik yang bersendikan budaya konsumerisme yang sebegitu. Yang kemudiannya dibuntuti oleh parti dan ahli politik kebanyakan. Kita tidak lagi merewang; dalam erti kata menggauli hubungan sosial sesama kita mencari yang demokratis apa adanya.