Rencana

Tuntutan Intelektual: Sejarah Kecendekiawanan Kritis Di Malaysia

Saya tegaskan bahawa dengan mengatakan bahawa dengan tradisi sedia ada, jalur yang sudah wujud dan berkembang, kita bukan sahaja memiliki benih-benih intelektualisme dalam masyarakat tetapi lulusan-lulusan universiti. Kita mempunyai puluhan universiti awam, ditambah dengan universiti swasta yang berpotensi menjadi batu-bata bagi pembinaan tradisi intelektual. Namun, persoalannya sejauh manakah mereka ini membaca, mengikuti wacana seperti ini, mengasah bakat untuk berfikir?

Pemikiran Melayu Zaman Nasionalisme: Dari Penghargaan Diri Kepada Pembinaan Bangsa

Jadi, kita melihat apa yang bermula lebih kurang 70 tahun sebelum ini, sebagai semangat untuk menghargai diri bangsa dan budaya Melayu akhirnya membawa kepada ideologi ketuanan. Ini sudah tentu berbeza sekali dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Abdul Hadi Hasan pada tahun 1920-an dan juga Abdul Hadi Awang pada tahun 1980-an. Maka, dari satu Hadi ke satu Hadi yang lain, kita dapat melihat pertentangan terhadap Ketuanan Melayu.

Mahasiswa dan Masyarakat: Bagai Aur dengan Tebing

Dengan peningkatan berterusan bilangan mahasiswa saban tahun dengan kemudahan, serta galakan pihak kerajaan melalui biasiswa dan pinjaman, sewajarnya mampu memberikan harapan yang cerah untuk mencapai cita-cita dan membawa kesenangan kepada golongan anak muda yang mahu menyambung pelajaran lebih tinggi. Mahasiswa masa ini, bergelar pemimpin masa hadapan, perlu menimba ilmu, serta turun padang dan melibatkan diri dengan kesukaran hidup rakyat.

Peranan Kaum Intelektual: Mencabar Eurosentrisme, Nasionalisme dan Sektarianisme dalam Penghasilan Pengetahuan

Saya ingin membincangkan tentang proses penghasilan ilmu yang Eurosentrik. Sebelum saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan Eurosentrik dan Eurosentrisme dalam proses penghasilan ilmu, kita juga perlu tahu konteks di mana Eurosentrisme wujud. Konteksnya ialah imperialisme intelektual (intellectual imperialism) atau imperialisme kecendekiaan. Dalam konteks ini, proses penghasilan ilmu dikuasai institusi-institusi pendidikan dan lembaga-lembaga penyelidikan dan penelitian dari Barat.

Cultural Continuity as the Key Driver for Sustainable Urban Development

How can urban cultural heritage be a power in making difference for our future? Certainly, how our nation looks like in many years to come is determined by how we think about sustainable urban development, its strategies and its role in building our cities today. The future of our society will increasingly be decided in cities, in a context where it is no longer possible to imagine sustainable development without the emphasize on culture

Advancing Intergenerational Mobility in the Post-Covid World: A Case for Malaysia

Can the modern youths eventually surpass the achievements of their ancestors and previous generation, and which components should be prioritized? With the economy at a relative standstill, the younger segment must adapt to the new norms and continuous cycle of change – emphasizing noble values and self-upgrade, while embodying the spirit of togetherness and appreciation. These should be reflected in terms of concrete action across the most substantial areas including education, employment and social standards

Gerak Baharu Mahasiswa: Mendepani Lima Dekad AUKU

Hadirnya tahun 2021, maka genap 50 tahun Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) dilaksanakan di Malaysia. Sepanjang tempoh itu, AUKU telah dipinda enam kali. Pindaan pertama pada tahun 1975 terutamanya mencengkam aktivisme mahasiswa – antaranya, dengan membubarkan kesatuan mahasiswa yang mempunyai autonomi dan memusatkan kuasa kepada Naib Canselor dan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) yang juga mengawal Jawatankuasa Tatatertib Universiti.

Memasyarakatkan Mahasiswa: Mengugat dengan Khidmat

Mutakhir, kelihatan trend kumpulan mahasiswa menemubual agensi bukan kerajaan dan individu bukan kerajaan secara tertutup atau melalui forum, platform atas talian bagi mengetahui tugasan ataupun implikasi yang dihadapi agensi/individu ini hadapi dalam melaksanakan tugasan. Penganjuran sesebuah projek khidmat masyarakat itu dilihat seperti sudah jadi keterpaksaan dan penghayatan kepada nilai kesukarelawan pada tahap yang minimal. Mungkin juga para mahasiswa kurang nampak potensi yang mampu mereka tinggalkan, juga bentuk impak dalam komuniti.

Membaca Ihya’ untuk Malaysia: Antara Keberagamaan Bermakna dan Palsu

Esei ini cuba menjawab pertanyaan kepentingan menghayati makna keagamaan dan impaknya dalam membentuk masyarakat yang baik. Pesan-pesan Imam al-Ghazali, salah seorang tokoh terpenting yang diterima rata-rata masyarakat Muslim seluruh dunia termasuk Malaysia, diselongkar kembali. Al-Ghazali dipilih kerana beliau ialah salah seorang tokoh paling terkehadapan dalam menekankan perihal makna beragama. Persoalan makna beragama diteroka kerana sesuatu amalannya boleh menjadi ritual kosong.

Demokrasi Baik Hati

Aspirasi saya untuk Malaysia pada tahun 2021 adalah melihat demokrasi Malaysia bertunjangkan demokrasi yang baik hati. Orang Melayu sebagai kaum majoriti berpeluang menentukan samada demokrasi Malaysia adalah demokrasi yang baik hati ataupun tidak. Namun, komuniti kaum minoriti juga mempunyai hak-hak yang mesti dilindungi. Bagi setiap rakyat Malaysia pula, kita perlu memaafkan sesetengah individu agar kita mampu menjadi demokrasi yang baik hati.

Memikir Semula Ruang Kediaman Kala Pandemik

Ruang kediaman kini telah menjadi ruang utama untuk bekerja menggantikan pejabat. Kendati fungsi yang semakin rencam ini, kediaman yang sentiasa terhad fizikalnya tersebut tidak sepatutnya menghalang kelestarian kualiti kehidupan waima di dalam atau sekitar ruang tersebut. Meski pegun, ruang kediaman harus boleh melebarkan cintanya, menjadi syurga dunia, untuk kita semua.

Halatuju Profesionalisme Bola Sepak di Malaysia

Bermula musim bola sepak 2021, para peminat sukan bola sepak tempatan pastinya tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya, semacam apakah liga bola sepak tanah air? Pertanyaan dan penantian ini pastinya amat berasas kerana semua pasukan bola sepak yang mengambil bahagian dalam kancah liga bola sepak tempatan – Liga Super dan Liga Perdana – dikehendaki berdiri atas kapasiti pasukan profesional, sepertimana yang ditekankan oleh Malaysian Football League (MFL).