Ulasan

Perihal Ummahatul Matalib

Tulisan ini adalah tentang sebuah konsep iaitu konsep “ummahatul matalib”, hasil pembacaan saya daripada sebuah buku yang dijudul-melayukan sebagai “Peringatan Buat Penuntut: Perihal Perkara Utama yang Dituntut”. Buku ini saya baca hasil daripada cadangan dan diskusi bersama dengan seorang rakan saya yang belajar di Mesir.