Buku

Menilai Kembali Gagasan Negara Kebajikan

Mengapakah negara kebajikan yang mulai muncul dan bertambah jumlahnya di dunia seringkali dikaitkan dengan masalah kemiskinan yang juga bertambah, khususnya sepanjang abad ke 20 sehingga sekarang? Justeru itu, dalam situasi begini, maka sangat diperlukan kesejahteraan dan pengagihan rezeki. Ironisnya, terdapat pula bukti bahwa taraf hidup kita telah menjadi lebih baik daripada dahulu, sementara kemiskinan mutlak pula banyak sekali berkurangan.

Perihal Ummahatul Matalib

Tulisan ini adalah tentang sebuah konsep iaitu konsep “ummahatul matalib”, hasil pembacaan saya daripada sebuah buku yang dijudul-melayukan sebagai “Peringatan Buat Penuntut: Perihal Perkara Utama yang Dituntut”. Buku ini saya baca hasil daripada cadangan dan diskusi bersama dengan seorang rakan saya yang belajar di Mesir.