Pengenalan

Naratif Malaysia (NM) adalah organisasi yang memberi tumpuan terhadap kegiatan penyelidikan, latihan dan penerbitan. Antara subjek kegiatan kami adalah berkenaan identiti, negara-bangsa, budaya, etnik dan teori sosial serta politik. Selain daripada kegiatan-kegiatan di atas, NM turut mengelola laman web yang bersifat separa-akademik. Sehubungan dengan itu, kami mengalu-alukan sumbangan karangan, tulisan terjemahan, wawancara dan ulasan dalam bahasa Melayu. Karya sumbangan boleh diemelkan kepada: contact@naratifmalaysia.com.

%d bloggers like this: