Penyelidikan

“Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought.” – Albert Szent-Gyorgyi

2019


Melayu dalam Persoalan Nasional

Penyelidikan mengenai kedudukan orang Melayu dalam konteks negara-bangsa, idea kewarganegaraan dan demokrasi moden.

Kajian Masyarakat Syed Hussein Alatas

Penyelidikan mengenai pemikiran Syed Hussein Alatas dengan memadankan pemikirannya dalam konteks perkembangan gerakan kanan serta kebangkitan kumpulan fundamentalis dan konservatif baharu.

Negara Idaman: Mencari Identiti Kebangsaan

Penyelidikan mengenai konsep nation-of-intent yang diperkenalkan oleh Shamsul Amri Baharuddin dengan menempatkan konsep ini dalam evolusi Malaysia sebagai sebuah negara-bangsa.

2020


Mencipta Ruang-Fikir untuk Naratif Politik

Penyelidikan mengenai tafsiran tentang Malaysia daripada lensa kemasyarakatan serta pembangunan sekumpulan penyelidik muda yang mampu berperanan sebagai penggerak masyarakat yang kritis dan efektif.

%d bloggers like this: