agama

Membaca Ihya’ untuk Malaysia: Antara Keberagamaan Bermakna dan Palsu

Esei ini cuba menjawab pertanyaan kepentingan menghayati makna keagamaan dan impaknya dalam membentuk masyarakat yang baik. Pesan-pesan Imam al-Ghazali, salah seorang tokoh terpenting yang diterima rata-rata masyarakat Muslim seluruh dunia termasuk Malaysia, diselongkar kembali. Al-Ghazali dipilih kerana beliau ialah salah seorang tokoh paling terkehadapan dalam menekankan perihal makna beragama. Persoalan makna beragama diteroka kerana sesuatu amalannya boleh menjadi ritual kosong.

Kebebasan Beragama Tonggak Masyarakat Madani

Pelbagai agenda, berserta retorik nasional telah diperkenalkan seperti Islam Hadhari, Wasatiyyah dan Rahmatan Lil Alamin, tetapi gagal menjawab permasalahan dasar hubungan antara agama dalam kalangan rakyat Malaysia. Kadang-kadang agama menjadi alat untuk survival politik sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Lebih berbahaya apabila wujud dalam segmen masyarakat yang terpengaruh dengan ideologi ekstrem.