bahasa

Meneroka Ruang Untuk Generasi Jamak Bahasa

Bahasa menjadikan kita mampu berkomunikasi dengan lebih berkesan berbanding spesis-spesis lain di planet ini. Dengan proses komunikasi ini, kita mampu mengumpulkan kebijaksanaan massa sepanjang zaman-berzaman, lantas digabungjalinkan menjadi ilmu yang diperturunkan, direkod, diperbaiki, dikritik—lantas melalui proses-proses inilah, ilmu membenihkan tradisinya sendiri sebagai salah satu rupa wajah bagi kemanusiaan

Kuasa Bahasa yang Membentuk Kita

Di Malaysia, kebolehan seseorang untuk bertutur dalam beberapa jenis bahasa yang berbeza bukanlah sesuatu yang luar biasa. Walaupun tidak relevan untuk semua, kebanyakan rakyat Malaysia adalah bilingual. Percampuran bahasa sudah sebati dengan budaya kita – sangat sesuai dengan konsep rojak yang selalu digunapakai. Ini amat berbeza dengan banyak negara lain di mana rakyatnya adalah monoglot.