bandar

Miskin Bandar: Kesalingterkaitan Ekonomi dan Sosial

Hakikatnya, aspek sosial dan ekonomi adalah saling berkait yang mana setiap jalan penyelesaian yang melibatkan dasar memerlukan suatu kajian yang mendalam terlebih dahulu. Kesilapan tumpuan semasa dekad-dekad pembangunan dan penghijrahan sebelum ini tidak wajar diulangi kembali. Bayangkan sahaja, sekiranya setiap dasar diperhatikan baik-baik terlebih dahulu, kita mungkin boleh membangun dengan lebih baik.

Miskin Bandar: Bak Desa Tanpa Mentari

Penduduk Desa Mentari adalah cerminan kepada realiti sebenar majoriti rakyat Malaysia kalangan B40 dan M40 yang mempunyai cabaran masing-masing. Jelas, jika tiada usaha pemerkayaan akan suara mereka yang sedia kurang didengari ini selama ini dalam pembentukan polisi yang holistik, kitaran hidup yang menzalimi mereka ini akan terus berlanjutan kepada generasi mendatang.