Bengkel

Laporan Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah)

Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Makalah) anjuran Naratif Malaysia (NM), dengan kerjasama Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia Reform Initiative (MARI), USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat, diadakan dari 8 hingga 11 Oktober 2020, bertempat di The Everly Putrajaya. Agenda utama bengkel adalah untuk membentangkan hasil penulisan bab dalam buku oleh para peserta.