cendekiawan

Cara Cendekiawan Melawan: Pendekatan, Tantangan dan Harapan

Sedangkan, Indonesia sudah jauh ke hadapan. Bila-bila masa sahaja jika ingin berbincang tentang Deleuze, Habermas, termasuk Bernard Stiegler pun anda boleh lakukan dalam Bahasa Indonesia. Tetapi, di tempat kita masih belum. Membicarakan Mannheim yang tahun 1950-an itupun masih merangkak. Adanya suatu ketidakanjalan rasanya. Ini boleh dijelaskan dengan pelbagai faktor. Antaranya seperti saya sebutkan tadi tiadanya penerjemahan yang deras.

Tugas Cendekiawan Muda: Bagaimana Meneruskan Tradisi Intelektual di Malaysia

Cendekiawan muda yang diidamkan ini ialah cendekiawan yang cuba mempertahankan kebebasannya. Kebebasannya bermakna dia tidak tunduk kepada mereka yang berkuasa kerana mereka berkuasa. Dia tidak tunduk kepada kekayaan, harta, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Hal ini kerana ini juga ialah cabaran yang kita hadapi sebagai manusia. Ilmu pengetahuan di universiti, institut penyelidikan kita menghadapi cabaran ini. Ia cabaran daripada mereka yang berkuasa, memiliki harta, kekayaan, dan kepentingan yang lain.