chandra

Tugas Cendekiawan Muda: Bagaimana Meneruskan Tradisi Intelektual di Malaysia

Cendekiawan muda yang diidamkan ini ialah cendekiawan yang cuba mempertahankan kebebasannya. Kebebasannya bermakna dia tidak tunduk kepada mereka yang berkuasa kerana mereka berkuasa. Dia tidak tunduk kepada kekayaan, harta, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Hal ini kerana ini juga ialah cabaran yang kita hadapi sebagai manusia. Ilmu pengetahuan di universiti, institut penyelidikan kita menghadapi cabaran ini. Ia cabaran daripada mereka yang berkuasa, memiliki harta, kekayaan, dan kepentingan yang lain.