ekonomi

Menangani Kebangkitan Ekonomi China: Model Malaysia

Sebelumnya, ruang polisi atau autonomi Malaysia semakin mengecil dalam urusan hal ehwal ekonomi dengan China. Pengecilan ruang autonomi ini berpunca daripada beberapa faktor domestik iaitu pelaksanaan program rasionalisasi hutang 1MDB, kegagalan kerajaan menguatkuasakan undang-undang serta menetapkan pengisian tempatan dalam usaha sama dengan pelabur.