mahasiswa

Mahasiswa dan Masyarakat: Bagai Aur dengan Tebing

Dengan peningkatan berterusan bilangan mahasiswa saban tahun dengan kemudahan, serta galakan pihak kerajaan melalui biasiswa dan pinjaman, sewajarnya mampu memberikan harapan yang cerah untuk mencapai cita-cita dan membawa kesenangan kepada golongan anak muda yang mahu menyambung pelajaran lebih tinggi. Mahasiswa masa ini, bergelar pemimpin masa hadapan, perlu menimba ilmu, serta turun padang dan melibatkan diri dengan kesukaran hidup rakyat.

Gerak Baharu Mahasiswa: Mendepani Lima Dekad AUKU

Hadirnya tahun 2021, maka genap 50 tahun Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) dilaksanakan di Malaysia. Sepanjang tempoh itu, AUKU telah dipinda enam kali. Pindaan pertama pada tahun 1975 terutamanya mencengkam aktivisme mahasiswa – antaranya, dengan membubarkan kesatuan mahasiswa yang mempunyai autonomi dan memusatkan kuasa kepada Naib Canselor dan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) yang juga mengawal Jawatankuasa Tatatertib Universiti.

Memasyarakatkan Mahasiswa: Mengugat dengan Khidmat

Mutakhir, kelihatan trend kumpulan mahasiswa menemubual agensi bukan kerajaan dan individu bukan kerajaan secara tertutup atau melalui forum, platform atas talian bagi mengetahui tugasan ataupun implikasi yang dihadapi agensi/individu ini hadapi dalam melaksanakan tugasan. Penganjuran sesebuah projek khidmat masyarakat itu dilihat seperti sudah jadi keterpaksaan dan penghayatan kepada nilai kesukarelawan pada tahap yang minimal. Mungkin juga para mahasiswa kurang nampak potensi yang mampu mereka tinggalkan, juga bentuk impak dalam komuniti.