mentari

Kebersihan: Kebiasaan yang Asing

Sebagai rumusannya, berdasarkan pemerhatian penulis, permasalahan kebersihan ini bukanlah masalah unik di Desa Mentari sahaja. Ini adalah masalah yang dikongsi oleh pelbagai komuniti di mana-mana tempat di Malaysia pun, termasuklah di kawasan perumahan mewah sekalipun. Ini kerana, memiliki budaya pembersih tidak memerlukan kekayaan.

Miskin Bandar: Bak Desa Tanpa Mentari

Penduduk Desa Mentari adalah cerminan kepada realiti sebenar majoriti rakyat Malaysia kalangan B40 dan M40 yang mempunyai cabaran masing-masing. Jelas, jika tiada usaha pemerkayaan akan suara mereka yang sedia kurang didengari ini selama ini dalam pembentukan polisi yang holistik, kitaran hidup yang menzalimi mereka ini akan terus berlanjutan kepada generasi mendatang.