miskin

Miskin Bandar: Kesalingterkaitan Ekonomi dan Sosial

Hakikatnya, aspek sosial dan ekonomi adalah saling berkait yang mana setiap jalan penyelesaian yang melibatkan dasar memerlukan suatu kajian yang mendalam terlebih dahulu. Kesilapan tumpuan semasa dekad-dekad pembangunan dan penghijrahan sebelum ini tidak wajar diulangi kembali. Bayangkan sahaja, sekiranya setiap dasar diperhatikan baik-baik terlebih dahulu, kita mungkin boleh membangun dengan lebih baik.