nasionalisme

Pemikiran Melayu Zaman Nasionalisme: Dari Penghargaan Diri Kepada Pembinaan Bangsa

Jadi, kita melihat apa yang bermula lebih kurang 70 tahun sebelum ini, sebagai semangat untuk menghargai diri bangsa dan budaya Melayu akhirnya membawa kepada ideologi ketuanan. Ini sudah tentu berbeza sekali dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Abdul Hadi Hasan pada tahun 1920-an dan juga Abdul Hadi Awang pada tahun 1980-an. Maka, dari satu Hadi ke satu Hadi yang lain, kita dapat melihat pertentangan terhadap Ketuanan Melayu.

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Jomo KS

Ini merupakan siri Syarahan Naratif Malaysia 2/2021 pada tahun 2021. Syarahan kali ini menampilkan Dr. Jomo KS, yang merupakan Felo Akademi Sains Malaysia. Beliau akan membincangkan persoalan yang menarik dalam kajian Melayu dan Malaysia, yakni “Pemikiran Melayu Zaman Nasionalisme.” Penyertaan syarahan ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja.

[Pendaftaran] Syarahan Naratif Malaysia oleh Syed Farid Alatas

Ini merupakan siri Syarahan Naratif Malaysia bilangan pertama pada tahun 2021. Syarahan kali ini menampilkan Prof. Dr. Syed Farid Alatas, dari NUS. Beliau akan membincangkan persoalan yang semakin penting dalam alam akademik di Malaysia, yakni ” Peranan Kaum Intelektual: Mencabar Eurosentrisme, Nasionalisme dan Sektarianisme dalam Penghasilan Pengetahuan. Program ini terbuka untuk kumpulan NM dan lingkungannya sahaja.