netflix

‘Netflix dan Chill’ Sambil Berimaginasi Secara Sosiologi

Nazrin Zaidi telah menarik perhatian penulis kerana beliau telah mencadangkan untuk kita melihat semula peranan Netflix sebagai Modal Budaya, sebuah konsep yang dibangunkan oleh Pierre Bordeau (1973) yang bukan sahaja berperan sebagai entiti hiburan semata-mata. Di dalam makalah ini, izinkan saya menelusuri isu ini menerusi imaginasi sosiologikal dari C. Wright Mills.

Memikirkan Semula Netflix

Kita sebenarnya kekurangan kapasiti untuk memperhalusi respon yang lebih signifikan dan mejadi pembaca visual atau medium yang baik. Mungkin juga kalau sekiranya arwah-arwah daripada Frankfurt School bangkit dari kuburan, mungkin mereka akan mengelengkan kepada sambil mencekak pinggang.