sejarah

Cita-cita Politik

Pensejarahan itu mustahak. Bagi pembinaan mana² negara dan masyarakatnya yang progresif, penghayatan dan gelanggang sejarah menjadi satu sumber intelektual dan budaya yang kritikal.