sosialisme

Mengenang Kassim Ahmad (1933-2017)

Kassim Ahmad anak zamannya. Alur fikirnya hasil interaksinya dengan lingkungan eranya. Beliau turut terbentuk oleh persekitaran intelektual, politik dam sosial tahun-tahun 1950an, 1960an, dan awal 1970an. Selanjutnya, Kassim berinteraksi pula dengan gelombang kebangkitan semula Islam sekitar 1980an dan 1990an. Period-period tersebut ditandai dengan beberapa peristiwa besar dunia dan di dalam negeri.

Setelah 65 Tahun: Mengenang Bakti Parti Rakyat Malaya

Pada hari kesebelas, bulan sebelas, sebelas pagi, 1955 Partai Rakyat Malaya didirikan. Parti ini ditubuhkan lengkap dengan ideologi sosialisme yang disesuaikan dengan sejarah dan sosiologi Malaysia yang memang merangkul luas nusantara, di samping dnegan semangat gerakan kesinambungan jalur kiri Melayu, suatu jalur yang bangkit kembali setelah terpukul pada 1948. Dengan semangat marhaenisme, maka program politik sosial-nasional-demokrasi turut diisytiharkan.