trauma

Anwar Ibrahim – Trauma dan Kemaafan

Semua pahit maung Anwar Ibrahim ini telah menjadi ramuan yang membentuk fikrahnya tentang konsep seperti demokrasi, rakyat, keadilan dan sebagainya. Justeru, wawancara bersama Anwar Ibrahim pada 27 November 2019 di Petaling Jaya ini cuba mengupas persoalan mengenai trauma dan kemaafan, dua tema yang dekat dengannya.

Hasmi Hashim – Dua Trauma Nusantara

Hasmi Hashim, seorang penulis sekaligus budayawan, merintis perbincangan baharu mengenai hubungan antara trauma dengan Nusantara. Hasmi, tidak membicara trauma dalam konteks individu. Sebaleknya, membicaranya dalam konteks kolektif –yang terbentuk hasil penjajahan dan kemerdekaan.