warga

Kemeruduman Bola Sepak di Malaysia: Salah Warga?

Kita juga tahu bahawa warga merupakan antara penyumbang utama dana sesebuah pasukan. Tetapi dalam keadaan sebegini, apakah perkara ini dapat dijana? Tampaknya, jawapan untuk soalan tersebut begitu mudah untuk dijawab. Dan mungkin slogan ‘football without fans is nothing’ itu sangat tepat bidikannya, khususnya dalam konteks bola sepak tanah air. Kita hanya memiliki peminat (fans), tetapi tidak penyokong (supporters).